ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›

Ενίσχυση Λειτουργίας 2020

Ενίσχυση Λειτουργίας 2020
ΕΤΟΣ
2020
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΑΜΚΕ VOULIWATCH

Το Vouliwatch είναι μια ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ανοιχτής διακυβέρνησης, ενίσχυσης θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών, όπως η διαφάνεια και η λογοδοσία, και προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής και της ενεργού πολιτειότητας με τη συνδρομή της ψηφιακής τεχνολογίας. Μέσω του Vouliwatch οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να αξιολογούν το νομοθετικό και κοινοβουλευτικό έργο με εύληπτο και απλοποιημένο τρόπο, να απευθύνουν δημοσίως ερωτήσεις σε Βουλευτές και Ευρωβουλευτές και να ενημερώνονται για θέματα ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως η ανοιχτή διακυβέρνηση, το δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφορία και οι τρόποι καταπολέμησης της διαφθοράς.

 

Το Vouliwatch είναι επίσημο μέλος της Συμμαχίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (με ενεργό συμβουλευτικό ρόλο στην κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση 2016-2018), της Συμμαχίας των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της Διαφθοράς (UNCAC) και ενός άτυπου δικτύου Ευρωπαϊκών Οργανισμών που μάχονται για το δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια πληροφορία. Επιπλέον, έχει ιδρύσει το πρώτο Διεθνές Parliamentwatch Network μαζί με αντίστοιχες πρωτοβουλίες από όλο τον κόσμο.

 

Το 2020 το Ίδρυμα στήριξε το έργο του Vouliwatch, καλύπτοντας μέρος των λειτουργικών δαπανών του, προκειμένου να παραμείνει ενεργό, παρεμβατικό και δημιουργικό, συνεχίζοντας να επιτελεί τον εποπτικό του ρόλο και προσφέροντας στους πολίτες άμεση και αντικειμενική πληροφόρηση αλλά και ανάλυση της πλούσιας νομοθετικής διαδικασίας. Εντός του 2020, το Vouliwatch υλοποίησε ποικίλες δράσεις συνηγορίας και ενημέρωσης με έμφαση στις επιπτώσεις της πανδημίας, όπως, μεταξύ άλλων, την υπογραφή της επιστολής της Κοινωνίας των Πολιτών της Συντονιστικής Επιτροπής της Συμμαχίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση (OGP) για την προστασία της ανοιχτής, συμπεριληπτικής και λογοδοτούσας διακυβέρνησης με δημοκρατικά πρότυπα και την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων εν μέσω της πανδημίας, καθώς και την αποστολή επιστολής για τη διασφάλιση του συνδυασμού ποσότητας και ποιότητας του νομοθετικού έργου.

 

  • 60.989 μοναδικοί χρήστες επισκέφθηκαν την ψηφιακή πλατφόρμα του Vouliwatch.
  • 221 ερωτήσεις πολιτών προς μέλη της Βουλής, 103 απαντήσεις μελών της Βουλής και 112 άρθρα κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του Vouliwatch το 2020.

 

«Καθώς όλες οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε για το έργο της Βουλής προσφέρονται δωρεάν, τον Μάρτιο του 2020 το Vouliwatch βρέθηκε σε ένα επισφαλές οικονομικό σημείο με σημαντική μείωση της ρευστότητάς του. Το Ίδρυμα Λάτση στάθηκε πολύτιμος αρωγός του έργου μας, διασφαλίζοντας την επιβίωση του οργανισμού. Το Vouliwatch συνέχισε και επέκτεινε τις δράσεις του για διαφάνεια και λογοδοσία με εκστρατείες ενημέρωσης και άσκησης νομικής πίεσης για τους τρόπους διάθεσης δημοσίου χρήματος εν μέσω πανδημίας, με την καταγραφή της νομοθεσίας για τη διαχείριση της έκτακτης αυτής συνθήκης και με επέκταση των ψηφιακών του εφαρμογών για διαφάνεια στο πολιτικό χρήμα (εργαλείο σύγκρισης των πόθεν έσχες).»

Στέφανος Λουκόπουλος

Διευθυντής/Συνιδρυτής, Vouliwatch

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Δωρεά Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού (Έκτακτη Δωρεά COVID-19)

Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

3ος Κύκλος & Έκτακτη Δωρεά COVID-19 | Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας (2020)

Δωρεά Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Εργασίες Αναδιαμόρφωσης Χώρου

Β’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Εργασίες Αναδιαμόρφωσης και Θωράκισης Ακτινοπροστασίας Χώρου

Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ»

Δωρεά Ιατρικού Εξοπλισμού

Ελληνική Εταιρεία για την Ινώδη Κυστική Νόσο

Πρόγραμμα Υγειονομικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δομών

Φαρμακοποιοί του Κόσμου

Τέταρτος (4ος) Κύκλος Προγράμματος "Σημεία Στήριξης"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Δωρεά Οχήματος Πολλαπλών Χρήσεων

Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

Ενίσχυση Λειτουργίας Κέντρου Ημέρας Ενήλικων Ατόμων με Αυτισμό

Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό - Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Δ.Α.Δ.) Ν. Καστοριάς

Πολυγλωσσική Βιβλιοθήκη / Πολυπολιτισμικό Κέντρο

We Need Books

Υποστήριξη Προγράμματος «WOMEN GOING DIGITAL»

Social Hacker AMKE

Υποστήριξη Δράσεων

Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Καμπάνια U=U

Θετική Φωνή

Ενίσχυση Λειτουργίας 2020

ΑΜΚΕ VOULIWATCH

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2020