ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ›

Εξοικείωση ατόμων με οπτική αναπηρία με την τέχνη της φωτογραφίας

Εξοικείωση ατόμων με οπτική αναπηρία με την τέχνη της φωτογραφίας
ΕΤΟΣ
2019
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Liminal - Πρόσβαση στον Πολιτισμό 

Η Liminal είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός που προωθεί την ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό και την τέχνη. Δημιουργεί πολιτιστικές εμπειρίες ενσωμάτωσης μέσω της χρήσης υπηρεσιών προσβασιμότητας σε υπάρχουσες ή νέες παραγωγές και της υλοποίησης συμπεριληπτικών καλλιτεχνικών εργαστηρίων και εκπαιδευτικών δράσεων.

Η δράση της Liminal στο πλαίσιο του προγράμματος Σημεία Στήριξης περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλικ_able project και υλοποιείται σε συνεργασία με το “Beyond Sight Foundation” από την Ινδία.  Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εξοικείωση τυφλών ατόμων ή ατόμων με μειωμένη όραση με την τέχνη της φωτογραφίας, την εκπαίδευση φωτογράφων πάνω στην προσαρμοσμένη μεθοδολογία εκμάθησης φωτογραφίας που καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της παραπάνω ομάδας καθώς και την ενημέρωση και εκπαίδευση της κοινότητας πάνω σε θέματα που αφορούν την συμπερίληψη στον πολιτισμό. Στο πλαίσιο του προγράμματος, δημιουργήθηκαν guidelines συμπεριληπτικής εκπαίδευσης της τέχνης της φωτογραφίας έλαβαν χώρα εργαστήρια φωτογραφίας, και υλοποιήθηκε ειδική εκπαίδευση φωτογράφων. Η δράση θα ολοκληρωθεί με διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δεύτερος Κύκλος Προγράμματος «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Νομική Υποστήριξη Ατόμων που ζουν με HIV/AIDS

Κέντρο Ζωής

Διοργάνωση και λειτουργία πολυαισθητηριακών εργαστηρίων ευαισθητοποίησης παιδιών σχετικά με την τυφλότητα

Διαβάζω για τους Άλλους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης παραμυθιών για παιδιά με προβλήματα όρασης

Η ΑΜΥΜΩΝΗ - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Λειτουργία εργαστηρίων για τη δημιουργία ειδικά προσαρμοσμένων παιχνιδιών για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού

Challedu

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Εξοικείωση ατόμων με οπτική αναπηρία με την τέχνη της φωτογραφίας

Liminal - Πρόσβαση στον Πολιτισμό 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Υλοποίηση προγράμματος εκπαίδευσης στο Judo για παιδιά με αυτιστικού φάσματος διαταραχές και αποφοίτων του ΚΕ.ΘΕ.Α.

Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής, INCLUDE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”