ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ›

Δράση Ένταξης «ΒΙΟκοφινάκι»

Δράση Ένταξης «ΒΙΟκοφινάκι»
ΕΤΟΣ
2021

Η Κοιν.Σ.Επ. «ΑΡΓΩ» ιδρύθηκε το 2018 και αποτελεί πρωτοβουλία του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (Π.Ε.Θ.Ε.Α.) «ΑΡΓΩ», με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση και την εργασιακή ένταξη/επανένταξη απεξαρτημένων ατόμων. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί τη δράση «ΒΙΟκοφινάκι», που επιχειρεί να καταπολεμήσει την κυριότερη αιτία υποτροπής των ατόμων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, αυτήν της μειωμένης απασχολησιμότητας και να ενισχύσει το αίσθημα συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Η δράση αφορά στην παραγωγή φρέσκων βιολογικών προϊόντων εποχής στο αγρόκτημα της Κοιν.Σ.Επ. που βρίσκεται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και τη διάθεσή τους στους κατοίκους της πόλης. Την καλλιέργεια και διανομή των προϊόντων έχουν αναλάβει απόφοιτοι και εργαζόμενοι του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ», καθώς και γονείς απεξαρτημένων ατόμων.

Τον Ιούνιο του 2021, με τη χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, η ομάδα «ΒΙΟκοφινάκι» προμηθεύτηκε ένα όχημα-ψυγείο, το οποίο διευκόλυνε τη διαδικασία διανομής των προϊόντων, διασφαλίζοντας παράλληλα τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας και φρεσκάδας τους. Μέσω της αξιοποίησης του οχήματος, το οποίο εξυπηρετεί πλέον όλες τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, δημιουργήθηκαν επιπλέον θέσεις εργασίας, εξασφαλίζοντας έτσι την αυτονομία και την υγιή επαναφορά των ωφελούμενων στον κοινωνικό ιστό.

  • 3.043 κοφίνια με λαχανικά και φρούτα παραδόθηκαν κατόπιν της απόκτησης του οχήματος-ψυγείου.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας ”

Υποστήριξη Προγραμμάτων & Δράσεων

Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (HIGGS) 

5ος Κύκλος | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Σημεία Στήριξης”

Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας

ΑΜΚΕ PEOPLE BEHIND

Πρόγραμμα Ψηφιακής και Γνωστικής Ενδυνάμωσης

Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πρόγραμμα «Ανακουφιστική Φροντίδα στο σπίτι»

«Νοσηλεία» 

Συνεργατικός χώρος καινοτομίας και ενδυνάμωσης ασθενών «Patients Hub»

HUMANE Social Enterprise ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Πρόγραμμα Δωρεάς Προϊόντων Υγείας από Ιδιώτες

GIVMED

Πρόγραμμα «Συμπράττουμε για την Υγεία»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Συμπράττουμε για την Υγεία”

Έργο «Αναδιαρρύθμιση – Ανακαίνιση – Αναβάθμιση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών»

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας”

Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: “Δασικές Πυρκαγιές: Έκτακτο Πρόγραμμα Πρόληψης, Καταστολής και Αποκατάστασης”