Είσοδος Υποτρόφων

Καλωσήρθατε στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων υποτροφιών. Από εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές ή να υποβάλετε αίτηση ανανέωσης της υποτροφίας σας. Για να υποβάλετε αίτηση υποτροφίας, παρακαλούμε συμπληρώστε τα προσωπικά σας στοιχεία και την αίτηση. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε τα στοιχεία σας ή δεν υποβάλετε την αίτηση, τα δεδομένα σας διαγράφονται.

Συμπληρώστε το email που κάνατε την εγγραφή σας.

 
κωδ. χώρας
τηλέφωνο
+
Έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι
We use cookies to enhance your online experience, offer customized content according to your preferences, improve website’s performance and analyse the traffic.
By selecting “Accept all” you consent to the use of all cookies.
Cookies are small text files which are stored on your device when you visit our website. For further information on cookies, please read the website’s Terms of Use.
Categories of Cookies
Options
These cookies are absolutely necessary for the proper and secure operation of the website and they do not store information which identifies you. Therefore, they cannot be disabled and your consent for their use is not needed, in accordance with the current legislation.
These cookies collect information on how you use the website in order to improve your experience when visiting our website and collect statistical data, such as the website's traffic, the pages the users visit more often etc, by using Google Analytics tools.
These cookies are set and can only be read by the authorized provider of the website in order to personalize the content according to your preferences.
Targeting cookies store information regarding your personal interests and preferences. This type of cookies is not used to display advertisements or any other targeted commercial feature. Third parties may combine information you have provided to them or being collected by you on prior use of their services, for example when navigating to website’s pages embedded videos from our official channel in Youtube.
By selecting “Accept all” you consent to the use of all cookies.