ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες»  2010

Ανακοίνωση | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες»  2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
21 Σεπ. 09
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Στις 20/09 έληξε η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας για το έτος 2010. Συνολικά υπεβλήθησαν 600 προτάσεις που εντάσσονται στα εξής γνωστικά πεδία: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες της Ζωής.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ειδική για το σκοπό αυτό Επιστημονική Επιτροπή. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα αξιολόγηση, θα προβεί κατά την κρίση του στην επιλογή προς χρηματοδότηση έως 20 μελετών. Ο αριθμός των μελετών που θα χρηματοδοτηθούν ανά γνωστικό πεδίο θα καθοριστεί κατά την αξιολόγηση. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να  γίνει έως τη 16 Νοεμβρίου 2009.

 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε συνέχεια Δημόσιας Πρόσκλησης του Ιδρύματος για χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας για το έτος 2010, σας ενημερώνουμε ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει το αργότερο έως την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2009 από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ