ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας για το έτος 2010

Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας για το έτος 2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
21 Σεπ. 09
Στις 20/09 έληξε η προθεσμία υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης του Ιδρύματος για χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας για το έτος 2010. Συνολικά υπεβλήθησαν 600 προτάσεις που εντάσσονται στα εξής γνωστικά πεδία: Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες της Ζωής. Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ειδική για το σκοπό αυτό Επιστημονική Επιτροπή. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα αξιολόγηση, θα προβεί κατά την κρίση του στην επιλογή προς χρηματοδότηση έως 20 μελετών. Ο αριθμός των μελετών που θα χρηματοδοτηθούν ανά γνωστικό πεδίο θα καθοριστεί κατά την αξιολόγηση. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να  γίνει έως τη 16 Νοεμβρίου 2009.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ