ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Υλοποίηση νανοφωτονικών τρανζίστορ βασισμένα στις οπτικές μαύρες τρύπες

Υλοποίηση νανοφωτονικών τρανζίστορ βασισμένα στις οπτικές μαύρες τρύπες

Η προτεινόμενη έρευνα έχει ως στόχο την αποτίμηση του φαινομένου του οπτικού ορίζοντα γεγονότων για την υλοποίηση ενός νανοφωτονικού οπτικού τρανζίστορ σε κυματοδηγούς οπτικού κρυστάλλου (ΚΦΚ). Οι ΚΦΚ συνδυάζουν τον ισχυρό περιορισμό του φωτός με ενίσχυση της μη-γραμμικότητας με αποτέλεσμα να ευνοούν περαιτέρω την εκδήλωση του οπτικού ορίζοντα γεγονότων. Στην παρούσα μελέτη θα διερευνηθεί η αλληλεπίδραση δύο οπτικών σημάτων σε ΚΦΚ υπό την επίδραση του εν λόγω φαινομένου. Πέραν της διερεύνησης της δυνατότητας επίτευξης της λειτουργίας του οπτικού τρανζίστορ με τον τρόπο αυτό, θα πραγματοποιηθεί και αποτίμηση της τεχνολογίας από πρακτικής πλευράς. Θα υπολογιστούν διάφορες παράμετροι που απαιτούνται όπως η ισχύς, το υποστηριζόμενο χρονικό εύρος των σημάτων και άλλες. Τα αποτελέσματα της έρευνας ενδέχεται να οδηγήσουν σε μία νέα γενιά έξυπνων νανοφωτονικών κυκλωμάτων που θα υποστηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη του διαδικτύου και την υλοποίηση οπτικών υπολογιστών.

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.