ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Το Βιβλίο Αλλιώς

Το Βιβλίο Αλλιώς

Κύρια έμπνευση για τη δημιουργία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας «Το Βιβλίο Αλλιώς» στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης αποτέλεσε η εκδοτική δραστηριότητα του Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade, ο οποίος επιχείρησε να συγκεράσει δύο αυτόνομους μέχρι τότε τομείς, του λόγου και της εικόνας. Οι εκδόσεις του, το περιοδικό «Verve» και τα «Μεγάλα Βιβλία», που αποτελούν τη βασική συλλογή του Μουσείου Tériade, αποκλίνουν από την παραδοσιακή πρακτική της δημιουργίας ενός βιβλίου.

Βασικό σκοπό του εκπαιδευτικού προγράμματος «Το Βιβλίο αλλιώς» αποτέλεσε η ενίσχυση της σχέσης του παιδιού με το βιβλίο και η ανάδειξή του σε αντικείμενο συμβολικής έκφρασης και δημιουργίας μέσω μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης που συνενώνει διδακτικά το μάθημα των εικαστικών τεχνών με μουσειοπαιδαγωγικές πρακτικές. Η βασική κατεύθυνση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας υπαγορεύτηκε από την εφαρμογή της πρωτότυπης μουσειοβαλίτσας «Απο… τυπώνοντας τον Tériade», η οποία σχεδιάστηκε από τη συντονίστρια του προγράμματος. Η εκπαιδευτική αυτή βαλίτσα περιλαμβάνει ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υποστηρικτικό υλικό βασισμένο στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade.

Ένα επιτραπέζιο διαδραστικό ταμπλό με την καταγραφή της ζωής του Στρατή Ελευθεριάδη-Tériade, που περιλαμβάνεται στη βαλίτσα, στάθηκε αφορμή οι μαθήτριες και οι μαθητές να γνωρίσουν το εκδοτικό του έργο και να ακολουθήσουν μια αντίστοιχη εκπαιδευτική πορεία. Με αφετηρία το Παρίσι, με 54 αντίγραφα έργων της συλλογής του μουσείου και μία οπτικοακουστική εφαρμογή, που υποστηρίζονται από τη βαλίτσα, υλοποιήθηκαν διάφορες εκπαιδευτικές δράσεις ποικίλης θεματικής. Στις δράσεις αυτές, τα παιδιά μεταξύ άλλων, ασχολήθηκαν με τεχνικές εικαστικού ενδιαφέροντος, όπως η χαρακτική, τα τυπώματα, το κολλάζ και γνώρισαν την τυπογραφική μέθοδο του Γουτεμβέργιου, τυπώνοντας τα δικά τους κείμενα στα πρότυπα της τότε τεχνολογίας με τη βοήθεια ενός μικρού τυπογραφείου που περιλαμβάνεται στην βαλίτσα.

Κορύφωση των εργασιών αποτέλεσε η διοργάνωση έκθεσης στο Λαογραφικό και Εθνολογικό ΜουσείοΜακεδονίας - Θράκης, στην οποία παρουσιάστηκε όλο το παραγόμενο έργο του προγράμματος. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η εκπαιδευτική βαλίτσα «Απο… τυπώνοντας τον Tériade», η οποία κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, πρόκειται να δωρηθεί στο ομώνυμο Μουσείο (Tériade) στη Βαρειά Μυτιλήνης, προκειμένου να διατεθεί προς δανεισμό και να αξιοποιηθεί από όλα τα σχολεία της χώρας.

  • Στη δραστηριότητα συμμετείχαν 12 μαθήτριες και μαθητές των τάξεων Γ’, Δ’ και Ε’ Δημοτικού.