ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Ταξίδη στον πλανήτη Άρη

Ταξίδη στον πλανήτη Άρη

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε από την ομάδα ρομποτικής του σχολείου School4Robots. Η ομάδα έλαβε μέρος στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ρομποτικής της WRO Hellas με θέμα «Εποικισμός του Άρη».

Ο στόχος της δραστηριότητας ήταν η εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθοδολογιών όπως το Design Thinking και η STEAM (Science Technology Engineering Art Math) εκπαίδευση μέσα από την προσέγγιση θεμάτων που σχετίζονται με την επιστήμη και την καλλιέργεια θετικής στάσης προς αυτήν. Η αποστολή της ομάδας ήταν να φτιάξουν μία μακέτα στην οποία απεικονίζεται η μελλοντική αποικία στον πλανήτη Άρη, η οποία περιλαμβάνει δύο ρομποτικούς αυτοματισμούς, καθώς και στοιχεία Μηχανικής, Εικαστικών και Αρχιτεκτονικής. Οι αυτοματισμοί της μακέτας έχουν σχεδιαστεί στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch, κάποια υλικά της μακέτας έχουν σχεδιαστεί στο πρόγραμμα τρισδιάστατου σχεδιασμού Tinkercad και στη συνέχεια εκτυπωθεί στον 3d printer Craftbot. Η προοπτική συμμετοχής της ομάδας στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής της WRO Hellas λειτούργησε ως ισχυρό κίνητρο, καθώς κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών έως το τέλος της σχολικής χρονιάς και επέδρασε καταλυτικά στην ενίσχυση και την ενδυνάμωση της ομαδικότητας και της συνεργατικότητας.

  • Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 20 μαθήτριες και μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης οι οποίοι απαρτίζουν την ομάδα ρομποτικής του σχολείου School4Robots.