ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ›

Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω»

Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω»
ΕΤΟΣ
2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Δεσμός

Το Ίδρυμα συνεχίζει να στηρίζει το έργο του Δεσμού, αυτή τη φορά στον τομέα της εκπαίδευσης, μέσω του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω». Πρόκειται για ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που στόχο έχει την υιοθέτηση του εθελοντισμού και της συνεισφοράς στα κοινά από τη νέα γενιά σαν στάση ζωής. H υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» στα σχολεία δίνει το ερέθισμα και τα εφόδια στους μαθητές να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες μέσω της καλλιέργειας των αξιών του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προφοράς.

Το «Νοιάζομαι και Δρω» υλοποιείται σε όλο το φάσμα της σχολικής εκπαίδευσης, από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο, σε όλων των τύπων τα σχολεία σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και, από το τρέχον σχολικό έτος, για τις οικογένειες και διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο του προγράμματος. Η βιωματική μάθηση αποτελεί

ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της μεθοδολογίας του προγράμματος, καθώς ο συνδυασμός ακαδημαϊκών γνώσεων με βιωματικές δράσεις, η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές και η αλληλεπίδραση του σχολείου με την κοινωνία είναι καταλύτες για την κατανόηση της αξίας και της χαράς της προσφοράς. Επίσης, επιδιώκεται η συνεργασία με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τοπικούς φορείς, με απώτερο στόχο την κινητοποίηση των οικογενειών των μαθητών και των σχολικών και τοπικών κοινοτήτων.

  • 481 σχολικές μονάδες και περισσότεροι από 38.500 μαθητές έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα από το 2015 μέχρι και το 2018.
  • 2.760 εκπαιδευτικοί και συντονιστές έχουν επιμορφωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος και έχουν αναπτύξει δράσεις κοινωνικής προσφοράς με περισσότερες από 1.600 οργανώσεις και εταίρους.