ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ›

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Karten von Attica και GISc»

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Karten von Attica και GISc»

Αξιοποιώντας το πολύτιμο χαρτογραφικό έργο Χάρτες της Αττικής των Ernst Curtius και Johann A. Kaupert, η ΑΜΚΕ ΔΙΠΥΛΟΝ υλοποιεί το καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Karten von Attica και GISc: Αρχαιότητες και Τοπογραφία της Αττικής στην εποχή των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών», το οποίο χρηματοδοτείται μεταξύ άλλων και από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μίας δίγλωσσης (Ελληνικά/Αγγλικά) και ελεύθερα προσβάσιμης ψηφιακής πλατφόρμας webGIS, η οποία θα περιλαμβάνει την τεκμηριωμένη καταγραφή όλων των αρχαιολογικών και χαρτογραφικών σημάνσεων του δομημένου περιβάλλοντος του 19ου αι., που συγκεντρώνουν οι Χάρτες της Αττικής και συνδέονται με το μεταφρασμένο συνοδευτικό κείμενο Επεξηγήσεις των Χαρτών της Αττικής.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της υπέρθεσης πολλαπλών επιπέδων γεωχωρικών δεδομένων (χαρτογραφικά τεκμήρια, ιστορικοί χάρτες, ανασκαφικές κατόψεις, αεροφωτογραφίες) σε έναν ενιαίο ψηφιακό χάρτη, θα δοθεί η δυνατότητα της ανασύνθεσης και παρουσίασης της αρχαίας τοπογραφίας της Αττικής (μνημεία, ταφικά κατάλοιπα, οδικό δίκτυο, ύπαιθρος κ.ά.). Το εν λόγω έργο είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς για πρώτη φορά ένας ιστορικός χάρτης υπόκειται σε ψηφιακή επεξεργασία με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και web-mapping), προσφέροντας νέες δυνατότητες έρευνας και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και συμβάλλοντας στην εξέλιξη του κλάδου των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών.

  • Οι Χάρτες της Αττικής αποτελούνται από 26 χαρτογραφικά φύλλα που αποτυπώνουν με εκπληκτική ακρίβεια την αττική γη και τις αρχαιότητες που ήταν ορατές στα τέλη του 19ου αιώνα.
  • 730 σελίδες της συνοδευτικής έκδοσης Επεξηγήσεις των Χαρτών της Αττικής μεταφράστηκαν και θα συνδεθούν με σημεία του χάρτη και επιλεγμένο φωτογραφικό υλικό στην πλατφόρμα webGIS.

Δείτε τους Χάρτες της Αττικής εδώ.