ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Έκτη τάξη – Έβδομη τέχνη: η Galerita κινηματογραφεί!

Έκτη τάξη – Έβδομη τέχνη: η Galerita κινηματογραφεί!

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η συνεταιριστική ομάδα της Στ΄ Τάξης του Σχολικού Συνεταιρισμού του Σχολείου «Galerita», ο οποίος ιδρύθηκε  τον Μάιο του 2017 μέσω του προγράμματος «Μαθαίνουμε Παρέα» και αποτελείται από 122 τακτικά μέλη από την Δ΄, Ε΄ και ΣΤ τάξη, τα οποία δραστηριοποιούνται μέσα από 6 συνεταιριστικές ομάδες που έχουν δημιουργηθεί. Η δράση που προτάθηκε ήταν η δημιουργία και λειτουργία μίας άτυπης κινηματογραφικής λέσχης στον χώρο του Σχολείου. Επιλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν  από τους μαθητές συνολικά 8 ποιοτικές, βραβευμένες ταινίες (ελληνικές και ξένες), με πρωταγωνιστές παιδιά και νέους. Οι προβολές ήταν ανοικτές στο κοινό της τοπικής κοινωνίας, παιδιά, γονείς και φίλους και πραγματοποιούνταν απογεύματα Κυριακής.

Παράλληλα τα παιδιά μελέτησαν την ιστορία του κινηματογράφου, αλλά και τις διαδικασίες, τα στάδια, τις τεχνικές και τα μέσα παραγωγής μίας ταινίας. Υλοποιηθήκαν  επιμορφωτικές συναντήσεις στον χώρο του σχολείου με επαγγελματίες (σκηνοθέτη και φωτογράφο), για την  κατανόηση  της φύσης  και του αντικειμένου  της δουλειάς του καθενός. Από τον Απρίλιο έως τον Μάιο του 2018 πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα για δύο ταινίες μικρού μήκους από τις μαθήτριες και τους μαθητές της Στ’ τάξης. Η πρώτη ταινία μικρού μήκους έχει  τίτλο «Αυτό που κρύβω μέσα μου» και το θέμα της είναι σκηνές από την καθημερινότητα της σχολικής τάξης. Μέσω του βωβού κινηματογράφου, όπου δεν υπάρχουν ηχητικοί διάλογοι, αποτυπώθηκαν  σκηνές από τη σχολική πραγματικότητα. Η δεύτερη ταινία έχει τίτλο «Τι κι αν δακρύζω;»

Τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρώτη προβολή των δύο ταινιών σε ειδική ανοικτή εκδήλωση με τη συμμετοχή συμμαθητών, φίλων, συγγενών και εκπαιδευτικών.

  • Στη δραστηριότητα έλαβαν μέρος 47 μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ Τάξης και 3 εκπαιδευτικοί