ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Αναβάθμιση διαδικτυακής παρουσίας

Αναβάθμιση διαδικτυακής παρουσίας

Το Κέντρο Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσματος (ARTEX), είναι μία αστική μή κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2002 κατόπιν πρωτοβουλίας της Γιούλης Σπαντιδάκη, βιολόγου και ερευνήτριας παλαιών υφασμάτων, της Ίριδος Τζαχίλη, καθηγήτριας προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και της Ελίζας Πολυχρονιάδου, μουσειολόγου και συντηρήτριας οργανικών υλικών. Σκοπός του Κέντρου είναι η έρευνα γύρω από το αρχαιολογικό ύφασμα (από την Αρχαιότητα ως τη μοντέρνα και βιομηχανική αρχαιολογία), η ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την ύπαρξη καταλοίπων υφασμάτων στην Ελλάδα ήδη από την εποχή του Χαλκού και η προβολή των αποτελεσμάτων της έρευνας στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό. Σκοπός επίσης είναι να αναδείξει τις πολλαπλές πτυχές του επαγγέλματος του αρχαιολόγου (ανασκαφή, μελέτη, έκθεση και ανάδειξη αντικειμένων, διάχυση της γνώσης).

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση μέσω του προγράμματος για την ενίσχυση των Επιστημονικών Εταιρειών χρηματοδοτεί τη δημιουργία καινούργιας, δυναμικής, διαδραστικής και σύγχρονης ιστοσελίδας, συνδεδεμένης με τα κοινωνικά δίκτυα και φιλική προς τον χρήστη. Η σελίδα θα περιέχει οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο, φωτογραφίες, χάρτες) και θα είναι τεχνικά ικανή να διαχέει (share) το υλικό του Κέντρου. Η νέα ιστοσελίδα θα φέρει σε επαφή το κοινό με έναν πλούτο άγνωστων αλλά σημαντικών αρχαίων καταλοίπων. Θα συνδυάζει την πλοήγηση με την παροχή πληροφοριών για ένα άκρως επιστημονικό και εξειδικευμένο αντικείμενο, όπως είναι τα αρχαία υφάσματα αναδεικνύοντας τον ρόλο τους ως φορέων πληροφοριών για την κοινωνία που τα κατασκεύασε. Με μία επίσκεψη ο επισκέπτης θα έχει πάρει βασικές και σημαντικές πληροφορίες για την τέχνη της υφαντικής, για είδη ενδυμάτων και για τεχνικές λεπτομέρειες.

Τέλος παλαιότερα τεύχη του περιοδικού «Αράχνη» θα ψηφιοποιηθούν και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμα σε όλους και να διευκολύνουν την έρευνα για το αρχαίο ύφασμα.