ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων εξωστρέφειας της ομάδας

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων εξωστρέφειας της ομάδας

Η ερευνητική ομάδα με την ονομασία «Τετράδια Ριζοσπαστικής Γεωγραφίας» έχει ως σκοπό την προώθηση του αντικειμένου της Ριζοσπαστικής Γεωγραφίας στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο και το ευρύτερο κοινό μέσω της διοργάνωσης, κυρίως, σεμιναρίων Ριζοσπαστικής Γεωγραφίας και Πολιτικής Οικονομίας με συμμετοχή τόσο ακαδημαϊκών όσο και του ευρύτερου κοινού που έχει δράση συναφή με το αντικείμενο.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση μέσω του προγράμματος για την ενίσχυση των Επιστημονικών Εταιρειών χρηματοδοτεί την δημιουργία της έκδοσης «Τετράδια Ριζοσπαστικής Γεωγραφίας και Πολιτικής Οικολογίας» με επιλεγμένα πρότυπα κείμενα επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και τη δημιουργία νέου ιστότοπου για την ομάδα, ο οποιός θα παρέχει υλικό απο σεμινάρια, επιλεγμένα κείμενα του τόμου, συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ενδεικτική βιβλιογραφία και πλήρη περιγραφή των προηγούμενων και επόμενων δράσεων της ομάδας. Τέλος. στο πλαίσιο της χρηματοδότησης εντάσσεται και η διεξαγωγή συνεδρίου-εργαστηρίου Ριζοσπαστικής Γεωγραφίας και Πολιτικής Οικολογίας με ομιλητές απο Ελλάδα και εξωτερικό.