ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2017-2018

Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας 2017-2018
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
19 Οκτ. 17

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη επί 19 χρόνια στηρίζει την προσπάθεια αθλητών και αθλητριών με την παροχή κινήτρων διάκρισης στον αθλητισμό και προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση Υποτροφιών Ολυμπιακής Προετοιμασίας για αθλητικές διακρίσεις για το έτος 2017. Το Ίδρυμα Λάτση από κοινού με την Ελληνική Πρωτοβουλία (Hellenic Hope) συμβάλλει φέτος και μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο το 2020 στο εν λόγω πρόγραμμα. 

Ο διαγωνισμός για τις Υποτροφίες Ολυμπιακής Προετοιμασίας για το έτος 2017 προκηρύσσεται υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που μπορείτε να δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Λεβέντη. Οι υποψηφιότητες θα υποβάλλονται με τη συμπλήρωση της ειδικής αίτησης, που διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος www.agleventisfoundation.org/el

Δικαίωμα Υποψηφιότητας

  • Υποψηφιότητες δύνανται να υποβάλλουν αθλητές και αθλήτριες ατομικών αθλημάτων από την Ελλάδα ή την Κύπρο.
  • Αθλητές στους οποίους χορηγήθηκε υποτροφία στο παρελθόν έχουν τη δυνατότητα να τη διεκδικήσουν ξανά και να τους χορηγηθεί εκ νέου.
  • Προτεραιότητα δίνεται σε αθλητές και αθλήτριες που δεν έχουν χορηγούς ή/και δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική ενίσχυση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ