ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Παρουσίαση Δραστηριοτήτων | Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)

Παρουσίαση Δραστηριοτήτων | Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
28 Ιαν. 16
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων από κοινωφελή ιδρύματα της χώρας, το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) έκανε την πρώτη δημόσια παρουσίαση του προγράμματός του στις 27 Ιανουαρίου 2016.

Το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ) είναι ένα νέο ερευνητικό κέντρο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2015. Τα όργανα του Κέντρου είναι η Γενική Συνέλευση, το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Το ΚΕΑΕ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του έχει υποστηριχθεί με δωρεές από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση (για περισσότερες πήροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ) και από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο βασικός σκοπός του ΚΕΑΕ είναι η χρηματοδότηση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες μέσα από μια διαδικασία δημόσιων προσκλήσεων προς νέους ερευνητές κατόχους διδακτορικών τίτλων για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων. Στόχος είναι κάθε έτος να χρηματοδοτούνται έως 10 έρευνες, μέχρι του ποσού των 10.000 € έκαστη για α) μεταδιδάκτορες (ερευνητές οι οποίοι δεν έχουν ξεπεράσει τα πέντε έτη από τη λήψη του διδακτορικού τους και δεν εργάζονται με πλήρη απασχόληση), β) ανεξάρτητους ερευνητές (ερευνητές οι οποίοι έχουν λάβει το διδακτορικό τους τουλάχιστον πέντε έτη πριν την αίτηση και δεν εργάζονται με πλήρη απασχόληση), και γ) ερευνητικές ομάδες (πρόκειται για ομάδες αποτελούμενες από τρεις ερευνητές το μέγιστο).

Σημαντική επίσης δραστηριότητα του ΚΕΑΕ, είναι η συνεργασία με αντίστοιχα Κέντρα και Ιδρύματα διεθνώς με στόχο την ανταλλαγή υποτρόφων, τη συνδιοργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων. Ήδη το ΚΕΑΕ έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες με το European Organization for Nuclear Research (CERN), Geneva και με το Max Planck Institute for the History of Science (MPIWG), Berlin.

Σύντομα, στην ιστοσελίδα του Κέντρου θα αναρτηθεί ανακοίνωση για τη δεύτερη Δημόσια Πρόσκληση για υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2017.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ