ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση | Χρηματοδοτικές Προτεραιότητες στον τομέα της Επιστήμης

Ανακοίνωση | Χρηματοδοτικές Προτεραιότητες στον τομέα της Επιστήμης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
24 Ιουν. 15

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, από τη σύσταση του, έχει θέσει την προαγωγή της Επιστήμης ως βασική προτεραιότητα. Στην κατεύθυνση αυτή κατά καιρούς υλοποιήθηκαν στοχευμένα προγράμματα αλλά και επιμέρους χρηματοδοτήσεις προς ερευνητές ή ομάδες επιστημόνων σε διαφορετικά γνωστικά πεδία από ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Το μακροβιότερο των προγραμμάτων ήταν οι «Επιστημονικές Μελέτες», μια δράση που ενίσχυσε την ερευνητική κοινότητα επί 8 συνεχόμενα χρόνια, σε όλα τα επιστημονικά πεδία και το οποίο ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2015.

Για το προσεχές διάστημα, το Ίδρυμα έχει λάβει την απόφαση να στηρίξει κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, τα πεδία των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Πρώτο βήμα στην υλοποίηση αυτής της απόφασης του ιδρύματος είναι η στήριξη και χρηματοδότηση του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ). Το ΚΕΑΕ, που λειτουργεί από τις αρχές του Ιανουαρίου 2015, έχει στόχο τη χρηματοδότηση της έρευνας από νέους επιστήμονες, στις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς και τη διατύπωση μιας ατζέντας για την πολυσχιδή σημασία των ανθρωπιστικών επιστημών.

Ήδη το Κέντρο έχει αναρτήσει Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση μεταδιδακτόρων και ανεξάρτητων ερευνητών όπως και ερευνητικών ομάδων.

Στο προσεχές διάστημα το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση θα ανακοινώσει και άλλες νέες πρωτοβουλίες, με στόχο τη στήριξη των πολύπλευρων επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κυρίως στη χώρα μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ