ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2016

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
29 Ιαν. 16
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δημόσιας πρόσκλησης για την ενίσχυση επιστημονικών εταιρειών στο πεδίο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Συνολικά το Ίδρυμα δέχθηκε 243 αιτήσεις από φορείς των επιμέρους επιστημονικών περιοχών που εμπίπτουν στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και ενέκρινε τη χρηματοδότηση 8 δράσεων. 

Μετά από τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων, οι προτάσεις που ενέπιπταν στο πρόγραμμα προωθήθηκαν στα μέλη της επιστημονικής επιτροπής, που συγκροτήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτόν, η οποία τις εξέτασε με κριτήρια την πρωτοτυπία της προτεινόμενης δράσης και το πολλαπλασιαστικό της όφελος, τη δραστηριότητα του φορέα και τη συνεισφορά του στα επιστημονικά δρώμενα καθώς επίσης την ποιότητα και το είδος του τελικού παραδοτέου.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του κάθε φορέα προκειμένου να συνεχίσει και να αναπτύξει τις δραστηριότητές του σε πιο στέρεες βάσεις. Στο πλαίσιο αυτό προκρίθηκαν προτάσεις που βοηθούν στην αμεσότερη αλληλεπίδραση των επιστημονικών εταιρειών με το κοινό, στην προσέλκυση νέων μελών, στην αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών, καθώς επίσης σε δράσεις που προσδίδουν εξωστρέφεια και καλύτερη διάχυση της γνώσης που έχει συσσωρευθεί με τη χρήση νέων μεθοδολογιών.

Οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν είναι, αλφαβητικά, οι ακόλουθες:

1. Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας - Κέρκυρα

Ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου (εφημερίδες και χάρτες) και δημοσιοποίηση του υλικού.

2. Ανθρωπολογική Εταιρεία Αθηνών, Ethnofest - Αθήνα

Δημιουργία βάσης δεδομένων για την οπτική ανθρωπολογία.

3. Αρχείων Τάξις - Καλαμάτα

Δημιουργία συστήματος «Archive Alert» για τη διάσωση αρχειακού υλικού.

4. Βιβλιολογικό Εργαστήρι «Φίλιππος Ηλιού» - Αθήνα

Δημιουργία νέου ερευνητικού εργαλείου για την ελληνική βιβλιογραφία.

5. Ελληνική Εταιρεία Οικονομικής Ιστορίας - Αθήνα

Ανάπτυξη του ιστότοπου για ευκολότερη πρόσβαση και επικοινωνία με τα μέλη, live streaming ομιλιών και ενημέρωση για τη σύγχρονη βιβλιογραφική παραγωγή.

6. Κέντρο Έρευνας και Συντήρησης Αρχαιολογικού Υφάσματος, ARTEX - Αθήνα

Αναβάθμιση διαδικτυακής παρουσίας.

7. Μουσείο Καποδίστρια - Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών - Κέρκυρα

Δημιουργία ιστότοπου του Μουσείου και του Κέντρου.

8. Τετράδια Ριζοσπαστικής Γεωγραφίας - Αθήνα

Υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας.

Παράλληλα, το Ίδρυμα και η επιστημονική επιτροπή του προγράμματος ενέκριναν τη μερική χρηματοδότηση 10 δράσεων που υποβλήθηκαν από τους ακόλουθους φορείς:

1. Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας  - Αθήνα
2. Αττικό Σχολείο Αρχαίου Δράματος - Ελευσίνα
3. Collective Planning and Design (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για τον Συνεργατικό Σχεδιασμό Δημοσίου Χώρου, Κτηρίων και Υποδομών) – Αθήνα
4. Ελληνική Εταιρεία για την Προαγωγή της Εκπαίδευσης των Δημιουργικών/Χαρισματικών/Ταλαντούχων Παιδιών και Εφήβων – Αθήνα
5. Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών – Ηράκλειο Κρήτης
6. Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού – Αθήνα
7. Εταιρεία Συγγραφέων – Αθήνα
8. Ινστιτούτο Σύρου – Σύρος
9. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Οικομουσείο Ζαγορίου» - Κήποι Ζαγορίου
10. Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Αη-Στράτη – Αθήνα 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση θα ήθελε να ευχαριστήσει όσους συμμετείχαν στην δημόσια πρόσκληση.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ