ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρυτανική Πράξη Ανακήρυξης Βραβείων ΙΑΟΑ | Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρυτανική Πράξη Ανακήρυξης Βραβείων ΙΑΟΑ | Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01 Ιουν. 11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ      

Ιωάννινα, 01-06-2011
Αριθμ. πρωτ : 17844


Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έχοντας υπόψη την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 1179/31-5-2011, 


α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


τη χορήγηση έξι (6) προπτυχιακών βραβείων και έξι (6) μεταπτυχιακών βραβείων, από το Ίδρυμα Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας, για το ακαδ. έτος 2010-2011 στους παρακάτω υποψηφίους : 


Α. ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (6 ΒΡΑΒΕΙΑ)

α. Από τη Σχολή Θετικών Επιστημών
1. Μάστορα Αριστείδη του Μανώλη, 4ετή φοιτητή του Τμήματος Πληροφορικής.

β. Από την Ιατρική Σχολή
1. Γκόγκο Αναστάση του Δημήτρη, 2ετή φοιτητή.

γ. Από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής
1. Ντέντε Αφροδίτη του Γιώργου, 2ετή φοιτήτρια του Τμήματος Νηπιαγωγών.

δ. Από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
1. Γκίκα Φροσύνω του Κων/νου, 2ετή φοιτήτρια.
2.  Καζάκη Νικολέτα του Στεφάνου, 2ετή φοιτήτρια.

ε. Από το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
1. Ράντου Αντωνία του Κώστα, 4ετή φοιτήτρια.


Β. ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ (6 ΒΡΑΒΕΙΑ)

α) Για απόκτηση Master (4 βραβεία)
α. Από τη Σχολή Θετικών Επιστημών
1. Σουκαλλάρη Ελίντα του Χαραλάμπους, 2ετή μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Πληροφορικής.

β. Από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής
1. Καραντζά Δημητρούλα του Θεόφιλου, 2ετή μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

γ. Από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
1. Γκέλιου Αφροδίτη του Ευαγγέλου, 2ετή μεταπτυχιακή φοιτήτρια.

δ. Από το Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
1. Μπακίαΐ Άλμα του Μανόλ, 2ετή μεταπτυχιακή φοιτήτρια.


β) Για απόκτηση Ph.D  (2 Βραβεία)
α) Από τη Σχολή Θετικών Επιστημών
1. Σούτζιο Χρηστάκη του Ηλία, 4ετή υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Φυσικής.
β) Από την Ιατρική Σχολή
1. Ρουμπάτη Λεωνίδα του Ευθυμίου, 3ετή υποψήφιο διδάκτορα.


Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενστάσεις κατά της πράξης αυτής μπορούν να υποβληθούν μέχρι 10-06-2011.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ