ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Προκήρυξη Δύο Θέσεων Μερικής Απασχόλησης | Βιβλιοθήκες της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών 2015-2016

Προκήρυξη Δύο Θέσεων Μερικής Απασχόλησης | Βιβλιοθήκες της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών 2015-2016
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
11 Ιουν. 15

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2015

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση προσφέρει δύο θέσεις μερικής απασχόλησης για τις βιβλιοθήκες της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (Blegen και Γεννάδειο) σε νέους βιβλιοθηκονόμους προκειμένου να αναπτύξουν τις καταλογογραφικές τους δεξιότητες, βοηθώντας τη βιβλιοθηκονομική ομάδα της Αμερικανικής Σχολής στη δημιουργία ηλεκτρονικών εγγραφών τεκμηρίων για κάθε τόμο της συλλογής των σπάνιων βιβλίων, στη διόρθωση βιβλιογραφικών εγγραφών του ηλεκτρονικού καταλόγου AMBROSIA και στη δημιουργία εγγραφών τεκμηρίων για όλους τους τόμους πολύτομων εκδόσεων και αρχείων (π.χ. εγκυκλοπαίδειες, περιοδικές εκδόσεις και αρχειακές συλλογές).

Κριτήρια επιλογής: Απόφοιτοι Σχολών Βιβλιοθηκονομίας με εμπειρία στην καταλογογράφηση και γνώση προτύπων Marc 21 ή και Unimarc. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης βιβλιοθηκών (κατά προτίμηση Aleph της Ex Libris), όπως και άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Διάρκεια: 12 μήνες, έναρξη 1 Ιουλίου 2015.

Όροι: Η κάθε θέση ανέρχεται στο ποσό των €12.000 για 12 μήνες. Οι επιλεγέντες θα εργαστούν υπό την επίβλεψη των βιβλιοθηκονόμων της Αμερικανικής Σχολής. Στο τέλος θα πρέπει να υποβληθεί γραπτός απολογισμός εργασιών.

Αίτηση: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν επιστολή ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα και δύο συστατικές επιστολές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] μέχρι τις 15 Ιουνίου 2015.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 25 Ιουνίου 2015.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Αμερικάνικης Σχολής Κλασσικών Σπουδών για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ