ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2013

Ανακοίνωση | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
31 Οκτ. 12
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαρκής στήριξη της επιστημονικής έρευνας από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Σημαντική ενίσχυση στην επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό από Έλληνες επιστήμονες επιχειρεί να δώσει το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, μέσα από τη χρηματοδότηση 18 νέων ερευνητικών προγραμμάτων που θα υλοποιηθούν με την αποκλειστική οικονομική στήριξή του το 2013.

Οι νέες ερευνητικές χρηματοδοτήσεις, που έγιναν γνωστές με χθεσινή ανακοίνωση του Ιδρύματος και είναι διαθέσιμες εδώ, εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστημονικές Μελέτες» που ήδη διανύει τον 6ο χρόνο επιτυχημένης πορείας του στα επιστημονικά δρώμενα της χώρας μας. Οι 18 ομάδες επιστημόνων που επελέγησαν, στελεχωμένες από 60, νέους ως επί το πλείστον ερευνητές, προερχόμενους από 26 πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα προχωρήσουν τις έρευνές τους στη διάρκεια του 2013 σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων όπως η συνεχιζόμενη μάχη κατά του Alzheimer, η τεχνολογία των υλικών, η αρχαιομουσικολογία, η διάσωση απειλούμενων με εξαφάνιση γλωσσών καθώς και σε τομείς της ιστορίας, του περιβάλλοντος, της οικονομίας κτλ.

Συνολικά, στη Δημόσια Πρόσκληση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, ανταποκρίθηκαν 802 ερευνητικές ομάδες αποτελούμενες από 2.720 επιστήμονες, γεγονός ενδεικτικό του μεγάλου ενδιαφέροντος της ερευνητικής κοινότητας για συμμετοχή σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικά κεφάλαια. Η επιλογή των 18 προτάσεων έγινε μετά τις διαδικασίες αξιολόγησης που συντόνισε η Επιστημονική Επιτροπή του Ιδρύματος, με γνώμονα την πρωτοτυπία και ποιότητα των προτάσεων όπως και τη μεγαλύτερη δυνατή διασπορά και ισορροπία μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών πεδίων.

Το πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» αποτελεί μία εκ των βασικών παρεμβάσεων του Ιδρύματος στα θέματα Παιδείας και Έρευνας που υλοποιούνται με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες, την παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών σε μη προνομιούχες ομάδες καθώς και την ενίσχυση πληθώρας επιστημονικών πρωτοβουλιών στην Ελλάδα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ