ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2011

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2011
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
29 Οκτ. 10
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ανακοινώνει σήμερα τις 19 μελέτες που επελέγησαν προς χρηματοδότηση για το 2011. Η ανταπόκριση της επιστημονικής κοινότητας στη  δημόσια πρόσκληση που το Ίδρυμα είχε απευθύνει σχετικά ήταν εντυπωσιακή και οι 1.030 προτάσεις που υπεβλήθησαν ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός στα 4 χρόνια υλοποίησης του Προγράμματος Χρηματοδότησης Επιστημονικών Μελετών ετήσιας διάρκειας.  Η κατανομή των προτάσεων ανά επιστημονική περιοχή είναι η ακόλουθη: 

  1. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες: 412 προτάσεις
  2. Θετικές Επιστήμες: 249 προτάσεις
  3. Επιστήμες της Ζωής: 369 προτάσεις

Η Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος αξιολόγησε τις προτάσεις και εισηγήθηκε σχετικά στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ιδρύματος. Η αξιολόγηση ήταν μία ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία αφού η τελική επιλογή έπρεπε να γίνει από μία πληθώρα εξαιρετικών υποψηφιοτήτων. Απεφασίσθη η χρηματοδότηση 19 προτάσεων με κύρια κριτήρια την επιστημονική ποιότητα, την πρωτοτυπία και μεθοδολογία της κάθε μελέτης, την εξειδίκευση και ερευνητική εμπειρία των μελών της ομάδας, τη συμμετοχή νέων ερευνητών καθώς και τη δυνατότητα διάχυσης του τελικού προϊόντος. Οι προτάσεις που προκρίθηκαν για το Πρόγραμμα των Μελετών του 2011 καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα επιστημονικών πεδίων, δημιουργούν για το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση συνεργασίες με 14 ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα στη χώρα μας και στο εξωτερικό και θα απασχολήσουν συνολικά 81 επιστήμονες / ερευνητές.

Οι τίτλοι και οι συνοπτικές περιγραφές των 19 μελετών που επελέγησαν προς χρηματοδότηση για το έτος 2011 είναι διαθέσιμα εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ