ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2010

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 2010
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
09 Δεκ. 09
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των 604 προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση για χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας για το έτος 2010 στα εξής γνωστικά πεδία: 


1. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες:
1.1. Θεσμοί και Αγορές
1.2. Θεσμοί, Αξίες, Πεποιθήσεις και Συμπεριφορά
1.3. Περιβάλλον και Κοινωνία
1.4. Ο Ανθρώπινος Νους και η Πολυπλοκότητά του
1.5. Πολιτισμοί και Πολιτισμική Παραγωγή
1.6. Η Μελέτη του Ανθρώπινου Παρελθόντος

2. Θετικές Επιστήμες:
2.1. Επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορική
2.2. Προϊόντα και Μηχανική Διεργασιών
2.3. Γεωεπιστήμες

3. Επιστήμες της Ζωής:
3.1. Διαγνωστικά Εργαλεία, Θεραπείες και Δημόσια Υγεία
3.2. Εξελικτική, Πληθυσμιακή και Περιβαλλοντική Βιολογία
3.3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες της Ζωής και Βιοτεχνολογία


Μετά από πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ιδρύματος ενέκρινε τη χρηματοδότηση είκοσι ενός (21) μελετών. Στις ερευνητικές ομάδες που θα αναλάβουν την εκπόνηση των μελετών συμμετέχουν συνολικά περί τους 90 μελετητές από  ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι τίτλοι και οι συνοπτικές περιγραφές των 21 μελετών που επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση για το έτος 2010 είναι διαθέσιμα εδώ.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ