ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο 2009

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | 1ο Διεθνές Θερινό Σχολείο 2009
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
20 Φεβ. 09

Σε συνέχεια της Δημόσιας Πρόσκλησης που απηύθυνε το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση τον Σεπτέμβριο του 2008 για τη χρηματοδότηση ενός Θερινού Σχολείου για το έτος 2009 στο γνωστικό πεδίο «Περιβάλλον», ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των 18 προτάσεων που υπεβλήθησαν και, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε τη χρηματοδότηση της πρότασης με τίτλο «Κλιματολογία- Κλιματικές Αλλαγές – Επιπτώσεις». Η πρόταση υπεβλήθη από διδάσκοντες του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 

Οργανωτική Επιτροπή

 • Πρόεδρος  Αναγνωστοπούλου Χριστίνα  Λέκτορας  Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
 • Μέλος  Τολίκα Κωνσταντίνα  Λέκτορας  Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών  
 • Μέλος  Γιαννακόπουλος Χρήστος  Κύριος Ερευνητής   Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης   Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 • Μέλος  Κωστοπούλου Έφη  Εντεταλμένη Ερευνήτρια  Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης   Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
 • Μέλος  Τεγούλιας Ιωάννης Υποψήφιος Διδάκτωρ   Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Αντικείμενο και στόχος του Θερινού Σχολείου 2009 

Οι πιθανές μεταβολές και αλλαγές του κλίματος, τόσο των μέσων όσο και των ακραίων καταστάσεών του, καθώς και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον – οικοσυστήματα και σε πλήθος ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στην επιστημονική κοινότητα. Έτσι, οι κλιματικές αλλαγές, τόσο σε πλανητική όσο και σε περιοχική κλίμακα, αποτελούν πλέον αντικείμενο μελέτης πλήθους ερευνητών. Βάσει των παραπάνω ο Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δίνει τη δυνατότητα σε νέους ερευνητές να αποκτήσουν πιο ολοκληρωμένη γνώση πάνω σε θέματα του κλίματος και των χαρακτηριστικών του, με την οργάνωση ενός θερινού Σχολείου με τίτλο «Κλιματολογία, Κλιματικές Αλλαγές –Επιπτώσεις» που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση.  

Τα αντικείμενα τα οποία θα παρουσιαστούν στο Θερινό Σχολείο είναι:  

 • Κλιματολογία, κλιματικοί παράμετροι, παγκόσμια κλιματική κατάσταση, κλίμα Μεσογείου και Ευρώπης 
 • Νέες στατιστικές τεχνικές στην κλιματική ανάλυση των μετεωρολογικών και κλιματολογικών δεδομένων 
 • Χρήση νέων βάσεων-δεδομένων για τη μελέτη των παραμέτρων και των μηχανισμών των αλλαγών του κλίματος 
 • Κλιματικές αλλαγές, επίπτωση από το φαινόμενο του Θερμοκηπίου
 • Κλιματικά μοντέλα γενικής κυκλοφορίας
 • Ακραία καιρικά φαινόμενα
 • Δυναμικός και στατιστικός υποβιβασμός κλίμακας
 • Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών, στο οικοσύστημα, στο περιβάλλον, στη γεωργία, στην υδρολογία, στον τουρισμό και σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες

Οι προσκεκλημένοι ομιλητές που θα συμμετέχουν στο Θερινό Σχολείο είναι διακεκριμένοι επιστήμονες από γνωστά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, το έργο των οποίων τυχαίνει παγκόσμιας αναγνώρισης. Η πολύχρονη ερευνητική εμπειρία των προσκεκλημένων ομιλητών σε θέματα κλιματολογίας, κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεών τους θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές:

 • να εμπλουτίσουν τις γνώσεις σε θέματα σχετικά με την κλιματολογία, τις κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους
 • να ενημερωθούν για καινούργια software (θα υπάρξουν ομάδες εργασίας κάτω από την επίβλεψη ειδικών επιστημόνων)
 • να συμμετέχουν σε συναντήσεις με διακεκριμένους επιστήμονες στο αντικείμενο της κλιματολογίας και τέλος
 • να παρουσιάσουν μέρος της ερευνητικής τους δουλειάς μπροστά σε επιστημονικό κοινό.

Οι εργασίες του Θερινού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν 8-15 Ιουλίου 2009 στους χώρους του Ιδρύματος στο κτίριο «Παλλάς Αθηνά», Δηλιγιάννη 59, Κηφισιά. Οι συμμετέχοντες θα είναι Έλληνες και αλλοδαποί μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές (συνολικά 30).


Περισσότερες Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση του Θερινού Σχολείου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ