ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» | Ε' Κύκλος

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων | Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» | Ε' Κύκλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
14 Ιουλ. 22
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Στο πλαίσιο του πέμπτου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» ανακοινώνονται οι 30 δράσεις που έχουν επιλεγεί προς χρηματοδότηση για την περίοδο 2022-2023. Το Πρόγραμμα είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του ΤΙΜΑ Κοινωφελούς Ιδρύματος, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη, του Costas M. Lemos Foundation και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ. Τον νέο κύκλο του προγράμματος συντονίζει το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχοι του προγράμματος είναι, αφενός, η στήριξη πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας με μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο και, αφετέρου, η ενδυνάμωση δομών και η ανάπτυξη ικανοτήτων ελληνικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, κατά προτεραιότητα μικρού και μεσαίου μεγέθους, για την περαιτέρω εξέλιξη και αποτελεσματικότητα του έργου τους.

Οι 30 δράσεις που έχουν επιλεγεί από σύνολο 217 αιτήσεων θα χρηματοδοτηθούν με ποσό έως €5.000 έκαστη και θα υλοποιηθούν από 45 οργανώσεις και λοιπούς φορείς, εκ των οποίων 15 συμμετέχουν στις δράσεις ως συνεργαζόμενοι φορείς. Οι δράσεις έχουν διάρκεια έως 6 μήνες και εμπίπτουν σε μία από τις εξής θεματικές ενότητες: «Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία», «Υποστήριξη Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας», «Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων», «Υποστήριξη Δράσεων για το Παιδί»: α. «Παιδί και περιβάλλον», β. «Παιδί και υγεία», και «Υποστήριξη Δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος»: α. «Προστασία υδάτινων και παράκτιων οικοσυστημάτων», β. «Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων». Παράλληλα, οι επιλεγείσες οργανώσεις, θα συμμετέχουν δωρεάν σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo, μίας πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, που στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της Κοινωνίας των Πολιτών, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση.

Ακολουθεί αναλυτική λίστα των επιλεγμένων προς χρηματοδότηση οργανώσεων ανά θεματική ενότητα, όπως αυτές έχουν ορισθεί από τους αντίστοιχους χρηματοδότες του Προγράμματος:

Ι. «Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία» (Χρηματοδότης: Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)

 • ΑΜΑΚΑ  – Ενίσχυση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε δομές πολιτισμού και τηςενεργού συμμετοχής τους στην καλλιτεχνική δημιουργία ως μέσο αυτοσυνηγορίας
 • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Νομού Μεσσηνίας «Η Υπομονή» – Δράση εκμάθησης συντήρησης τροφίμων μέσα από την κονσερβοποίηση και την αποξήρανση με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση των ΑμεΑ
 • THE BEE CAMP AMKE – Περιβαλλοντική εκπαίδευση για παιδιά με οπτική αναπηρία, σε συνεργασία με την οργάνωση Off Stream – Καινοτομία & Προσβασιμότητα στο Πολιτισμό
 • Ο Σπόρος ΑΜΚΕ – Δημιουργία προσβάσιμων διαδρομών για όλες τις μορφές αναπηρίας μέσω διαδικτύου και τρισδιάστατων αντικειμένων πολιτισμού (3D εκτύπωση) στην Καλαμάτα σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΜΕΑ ΔΙΑΦΟΡΟΖΩ
 • ALL – Accessible Limitless Living – Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για την προώθηση του προσβάσιμου τουρισμού σε φορείς εμπλεκόμενους στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών
 • ΣΗΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΙΣΣΑΜΟΥ – Δημιουργία «θεραπευτικού» αγροκτήματος σχεδιασμένου με τις αρχές της αναγεννητικής γεωργίας με στόχο την απασχόληση ΑμεΑ, σε συνεργασία με τον φορέα Κύκλοι Εξέλιξης ΑΜΚΕ
 • Διεπιστημονικό Δίκτυο Ειδικής και Διαπολιτισμικής Αγωγής Include – Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος αυτοεπίγνωσης και αυτορρύθμισης για ΑμεΑ μέσω των θεραπευτικών τεχνικών της αναπνοής, σε συνεργασία με τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «ΣΥΖΩΗ»
 • Σύλλογος Κοινωνικοοικονομικής Δικτύωσης και Αλληλοβοήθειας Cosmus DIY – Εγκατάσταση τριών σταθμών ψηφιακής πρόσβασης σε πληροφορίες με δυνατότητα εντοπισμού θέσης χωρίς κατανάλωση ενέργειας για άτομα με προβλήματα όρασης

ΙΙ. «Υποστήριξη Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας» (Χρηματοδότης: ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)

 • COHESION NETWORK 2GETHER – Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας διακρατικής εμβέλειας για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης νέου και ελαφρώς μεταχειρισμένου υγειονομικού υλικού για ηλικιωμένους, σε συνεργασία με την οργάνωση SECOL
 • URBANA AMKE – Ανάπτυξη μεθοδολογίας για την καταγραφή των βιωμάτων και αναγκών των ηλικιωμένων στον δημόσιο χώρο της πόλης μέσα από την υλοποίηση διερευνητικών περιπάτων χαρτογράφησης
 • STARTAGERS Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας – Περιβαλλοντική εκπαίδευση ατόμων μέσης και τρίτης ηλικίας και δημιουργία ηχογραφημένων αφηγήσεων (podcasts), σε συνεργασία με την οργάνωση MEDASSET Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών
 • CINEMATHESIS – Διαγενεακή δράση αλληλεπίδρασης ατόμων τρίτης ηλικίας και εφήβων μέσω των Καλών Τεχνών
 • PhonoQuest Quintae – Διεξαγωγή εκπαιδευτικού προγράμματος Σωματοψυχοπαιδαγωγικής για άτομα τρίτης ηλικίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Κορυδαλλού

ΙΙΙ. «Υποστήριξη Ευάλωτων Ομάδων» (Χρηματοδότης: Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ)

IV.«Υποστήριξη Δράσεων για το Παιδί»:

α. «Παιδί και Περιβάλλον» (Χρηματοδότης: Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)

 • Μαμαγαία – Βιωματικά εργαστήρια διαχείρισης απορριμμάτων και ανάπτυξης της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας για μαθητές
 • Athens Makerspace – Ευαισθητοποίηση των παιδιών στα θέματα μόλυνσης του περιβάλλοντος και στην εκμάθηση συλλογής διαλογής και επαναχρησιμοποίησης

β. «Παιδί και Υγεία» (Χρηματοδότης: Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)

V. «Υποστήριξη Δράσεων για την Προστασία του Περιβάλλοντος»

α. «Προστασία υδάτινων και παράκτιων οικοσυστημάτων» (Χρηματοδότης: Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη)

 • ΝΙΣΥΡΙΟ – Πρακτική αναβίωση του θαλάσσιου βιότοπου στη Νίσυρο και δημιουργία του τεχνητού ύφαλου με σκοπό την ενίσχυση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας
 • SoSciety – Διοργάνωση πανελλήνιας έρευνας για τα παράκτια μικροπλαστικά με τη συμμετοχή πολιτών, σε συνεργασία με την οργάνωση Οικολογική Κίνηση Πάτρας (ΟΙΚΙΠΑ)
 • ΟΖΟΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – Καταγραφή του προβλήματος της ρύπανσης από ιχθυοτροφικές μονάδες και αξιολόγηση των κυριότερων υλικών που ρυπαίνουν τις ακτές, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Δασοπροστασίας Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου

β. «Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων» (Χρηματοδότης: Costas M. Lemos Foundation)

 • Το Μιτάτο της Αμοργού – Aποκατάσταση δεξαμενής σε  πηγή στην Αμοργό για την εξυπηρέτηση των ντόπιων παραγωγών και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, σε συνεργασία με την οργάνωση Νήσος Αμοργός – Σύλλογος για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό
 • gro2be ΑΜΚΕ – Ενοικίαση καλλιεργήσιμης γης από ερασιτέχνες καλλιεργητές και εκπαίδευση σε θέματα γεωργίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού exagono του Δήμου Κομοτηνής
 • Σύλλογος Εθελοντών Δασοπροστασίας Δημοτικής Κοινότητας Γαλατακίου – Εντοπισμός και καταγραφή των σημείων απόρριψης απορριμμάτων στα ρέματα της ανατολικής Κορινθίας και ανάδειξη του προβλήματος της ρύπανσης σε συνεργασία με την οργάνωση ΟΖΟΝ ΜΚΟ
 • Ελληνική Εταιρία Οικοτουρισμού – Αποκατάσταση των ορεινών μονοπατιών στον Ταΰγετο Δυτικής Μάνης και ανάδειξή τους ως οικοτουριστική δραστηριότητα, σε συνεργασία με την οργάνωση ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο ΜΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ