ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Ανακοίνωση | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 

Ανακοίνωση | Πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
01 Απρ. 15
ΠΥΛΩΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Από το 2008 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υλοποιεί το ετήσιο πρόγραμμα «Επιστημονικές Μελέτες» (δείτε εδώ) που αποτέλεσε τη βασική χρηματοδοτική δράση του προς την ελληνική επιστημονική κοινότητα έως σήμερα. Το πρόγραμμα στήριξε ομάδες επιστημόνων από σχεδόν όλους τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, έλληνες επιστήμονες στο εξωτερικό καθώς και ανεξάρτητες ομάδες.

Με την ολοκλήρωση των 26 μελετών που επελέγησαν για χρηματοδότηση εντός του 2015, κλείνει ένας κύκλος οκταετούς στήριξης των επιστημών και της έρευνας, η οποία θα συνεχιστεί μέσα από νέα χρηματοδοτικά προγράμματα που θα ανακοινώσει το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση μέσα στο επόμενο διάστημα.  

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ