ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ›

Χρηματοδότηση Ερευνών

Χρηματοδότηση Ερευνών
ΕΤΟΣ
2018
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ)

Το Ίδρυμα συνεχίζει να στηρίζει το ερευνητικό έργο Ελλήνων επιστημόνων, εστιάζοντας στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, μέσω της σταθερής συνεργασίας του με το Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ). Το ΚΕΑΕ έχει ως βασικό σκοπό την ενίσχυση και χρηματοδότηση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως επίσης και την περαιτέρω διάδοση και διάχυση των αποτελεσμάτων προς την επιστημονική κοινότητα και το ευρύ κοινό, μέσω της διοργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων και συναντήσεων.

Κάθε χρόνο το ΚΕΑΕ απευθύνει δημόσια πρόσκληση σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές και ερευνητικές ομάδες για την υποβολή προτάσεων. Οι προτάσεις αξιολογούνται από ειδικούς επιστήμονες του κάθε πεδίου, οι οποίοι εργάζονται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδος ή άλλων χωρών. Σημαντική δραστηριότητα του ΚΕΑΕ αποτελεί η επικοινωνία και η συνεργασία με αντίστοιχα κέντρα και ιδρύματα διεθνώς, με στόχο την ανταλλαγή υποτρόφων, τη συνδιοργάνωση ερευνητικών προγραμμάτων και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων.

Το 2018, με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος εκπονήθηκαν οι ακόλουθες έρευνες:

• Πρόσφυγες από την Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου (1941– 1944), Αλέξανδρος Λάμπρου,

• Το Νησί των Απόκληρων: η Ιστορία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Λέρου (1957– 1995), Δανάη Καρυδάκη,

• Ο «ανοικτός» αρχαιολογικός χώρος ως εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης σε αστικό περιβάλλον: Ακαδημία Πλάτωνος και Λόφος Φιλοπάππου, ερευνητική ομάδα Δέσποινας Καταπότη, Ιουλίας Σκουνάκη και Γεωργίας Γκουμοπούλου,

• Η αναγκαιότητα του «χρήσιμου ψεύδους» στην Πλατωνική Πολιτεία, Ελένη Κακλαμάνου,

• Αδαμάντιος Κοραής – Προς μια διανοητική βιογραφία: Το ιατρικό του έργο, Κωνσταντίνος Ηροδότου.

Κατά τη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν ημερίδες όπου οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου τους με τη συμμετοχή επιστημόνων, ερευνητών και φοιτητών του κάθε πεδίου.