ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Σχεδιασμός και σύνθεση χρωστικών εγγύς υπερύθρου και εφαρμογές στην τροποποίηση της επιφάνειας του γραφενίου

Σχεδιασμός και σύνθεση χρωστικών εγγύς υπερύθρου και εφαρμογές στην τροποποίηση της επιφάνειας του γραφενίου

Oι χρωστικές εγγύς υπερύθρου (NIR) έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, λόγω των ποικίλων εφαρμογών τους στούς τομείς της βιοϊατρικής και των υλικών. Το NIRGraph στοχεύει στο σχεδιασμό και σύνθεση νέων χρωστικών εγγύς υπερύθρου με βάση τον σκελετό της τρικαρβοκυανίνης με αυξημένη φωτοσταθερότητα και φθορισμό για εφαρμογές στην in vitro ή/και in vivo μη επεμβατική μοριακή απεικόνιση. Οι νέες χρωστικές  θα χρησιμοποιηθούν  για την επιφανειακή τροποποίηση του αποφλοιωμένου γραφενίου οδηγώντας σε νέα υβριδικά υλικά δότη-δέκτη ηλεκτρονίων, με ενδιαφέρουσες οπτκές ιδιότητες ή εφαρμογές ως βιοπλατφόρμες. Το NIRGraph περιλαμβάνει τη συνεργασία δύο ομάδων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από τα Ινστιτούτα Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας και Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας και δύο νέων μεταδιδακτορικών υποτρόφων (ηλικίας <40), οι οποίοι θα ασχοληθούν με έρευνα αιχμής στους τομείς της βιοαπεικόνισης και των νανοϋλικών βασιζόμενων στον άνθρακα.