ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

VIADUCT, ένα εργαλείο επικοινωνίας για αναλύσεις στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

VIADUCT, ένα εργαλείο επικοινωνίας για αναλύσεις στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

Η έρευνα «Viaduct» έχει στόχο να δημιουργήσει ένα εργαλείο που θα διευκολύνει την επικοινωνία των ειδικών του πολιτισμού (αρχαιολόγους, συντηρητές, αρχιτέκτονες, κ.α.)  με τους επιστήμονες (αρχαιομέτρες, χημικούς, γεωφυσικούς, κλπ). Στον ευρύ χώρο της προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, συχνά δημιουργούνται  προβλήματα επικοινωνίας μεταξύ των ειδικών αυτών:

  • από τη μία, οι επονομαζόμενοι ειδικοί και ερευνητές δεν γνωρίζουν καλά τις δυνατότητες και την διαφορετικότητα των εργαστηριακών αναλύσεων.
  • από την άλλη, οι επιστήμονες διακηρύσσουν ότι συχνά τους ζητούνται αναλύσεις που δεν θα δώσουν απαντήσεις σχετικές με το έργο ανάθεσης

Η κατανόηση των διαφορετικών παραμέτρων, όπως  χρόνος, κόστος, πιθανά αποτελέσματα, κλπ, θα γεφυρώσει το χάσμα επικοινωνίας και θα επιτρέψει και στις δύο πλευρές να εντάξουν τη σωστή μέθοδο στο έργο τους, προωθώντας καλές πρακτικές στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα αποτελέσματα που θα εκδοθούν σε έντυπη αλλά και, για μεγαλύτερη απήχηση, σε ηλεκτρονική μορφή, θα γίνουν το εργαλείο της επικοινωνίας.

Η συγκεκριμένη μελέτη αξιολογήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ιδρύματος να ενισχύσει επιστημονικές ομάδες των οποίων όλα τα μέλη είναι κάτω των 40 ετών.