ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Το σχολείο στην εποχή των εικόνων: Μαθαίνοντας χωρίς … λέξεις

Το σχολείο στην εποχή των εικόνων: Μαθαίνοντας χωρίς … λέξεις

Οι βασικοί στόχοι της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που υλοποιήθηκε στο 4ο Δημοτικό Σχολείου Τυρνάβου ήταν οι εξής:

1) η διαμόρφωση μιας «κοινότητας μαθητών» με βάση την ανταλλαγή απόψεων και την ισότιμη συμμετοχή όλων των μελών της ομάδας, η οποία θα διέπεται από τις αξίες της δημοκρατίας, της ισότητας, του διαλόγου και της διαπολιτισμικής συνείδησης, 2) ο σεβασμός και η αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε ομάδας μαθητών (π.χ. προφορική κουλτούρα/παράδοση των μαθητών Ρομά, διαφορετική μητρική γλώσσα των μεταναστών), 3) η εμπλοκή του συνόλου των εκπαιδευτικών του σχολείου (δάσκαλοι και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων), 4) η ανάπτυξη διαφορετικών πλευρών του όρου «γραμματισμός» (literacy) ξεκινώντας από την κλασσική του έννοια και φτάνοντας μέχρι τον σύγχρονο ψηφιακό γραμματισμό και οπτικοακουστικό γραμματισμό, 5) η γενικότερη βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης του συνόλου των μαθητών του σχολείου.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα διαχωρίστηκε σε επιμέρους δραστηριότητες με μεθοδολογία υλοποίησης, μεταξύ άλλων, τη βιωματική και συνεργατική μέθοδο, καθώς και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Τις επιμέρους αυτές δραστηριότητες μπορείτε να δείτε αναλυτικά στους παρακάτω συνδέσμους. Όλες οι δραστηριότητες κινήθηκαν γύρω από τρία βασικά επίπεδα, δηλαδή, την επιμόρφωση, ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών του σχολείου σε όλα τα στάδια του προγράμματος μέσα από την υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών του σχολείου και εμπλοκή́ του ευρύτερου κοινωνικού́ πλαισίου του σχολείου (γονείς, γειτονικά σχολεία, τοπική κοινωνία) σε δράσεις δικτύωσης, ενημέρωσης και καλλιτεχνικής έκφρασης.

  1. «Τα παιδιά εξερευνούν την πόλη τους» 
  2. «Η ηλεκτρονική Καρτ Ποστάλ»
  3. «Στον δρόμο για το σχολείο»
  4. Για τη Δραστηριότητα: «Χρησιμοποιώντας την τοπική ιστορία και τα έθιμα της πόλης σαν αφορμή για την καλλιέργεια του αισθητικού γραμματισμού» μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ, εδώ, εδώ και εδώ
  5. «Η πόλη μου (παρελθόν, παρόν και μέλλον)»
  • Το πρόγραμμα είχε πεντάμηνη διάρκεια και σε αυτό συμμετείχαν 80 μαθήτριες και μαθητές των Ε' και Στ' τάξεων.