ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Πρόγραμμα «The Tipping Point»

Πρόγραμμα «The Tipping Point»
ΕΤΟΣ
2021

Αναγνωρίζοντας ότι ο χώρος της εκπαίδευσης αποτελεί νευραλγικό τομέα για την οικοδόμηση μιας σύγχρονης και συνεκτικής κοινωνίας, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση ξεκίνησε μία νέα συνεργασία με την ΑΜΚΕ The Tipping Point, υποστηρίζοντας την υλοποίηση του Προγράμματος TTP σε 11 σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το σχολικό έτος 2020- 2021.

Το Πρόγραμμα TTP έχει σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένων και συνειδητοποιημένων νέων σχετικά με τις ακαδημαϊκές επιλογές τους και τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς και τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, είχαν την ευκαιρία να δικτυωθούν και να αλληλεπιδράσουν με καταρτισμένους επαγγελματίες μέντορες-πρότυπα από όλο τον κόσμο, να ενημερωθούν για νέες τάσεις και επαγγέλματα και να εκτεθούν σε διαφορετικά ερεθίσματα. Παράλληλα, οι μαθητές ανακάλυψαν επιχειρηματικά τον τόπο τους, συζήτησαν για επίκαιρα θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όπως η κλιματική αλλαγή και οι νέες τεχνολογίες, και καλλιέργησαν απαραίτητες οριζόντιες δεξιότητες, όπως η συνεργασία και η ομαδικότητα.

  • Το σχολικό έτος 2020-2021 πραγματοποιήθηκαν 64 live ομαδικές συνεδρίες, με τη συμμετοχή 776 μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου και 23 εκπαιδευτικών.
  • 54 μέντορες συζήτησαν με τους μαθητές επί 3.840 λεπτά μέσω τηλεδιάσκεψης και απάντησαν σε 312 ερωτήσεις.
  • Μαθητές από σχολεία στον Έβρο, την Καβάλα, την Ξάνθη και τη Δράμα ενημερώθηκαν για τους κλάδους της Ιατρικής & Βιολογίας, Ψυχολογίας, Πληροφορικής, Οικονομίας & Διοίκησης και Νομικής.