ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Πρόγραμμα «Tech Talent School για Εκπαιδευτικούς»

Πρόγραμμα «Tech Talent School για Εκπαιδευτικούς»

Έχοντας ως στόχο να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε εντός του 2021 το πρόγραμμα «Tech Talent School για Εκπαιδευτικούς», ένα ολιστικό πρόγραμμα ψηφιακής κατάρτισης και ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών που υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Socialinnov, σε συνεργασία με δίκτυο επαγγελματιών από τους τομείς της εκπαίδευσης, του ανθρώπινου δυναμικού και της ψυχικής υγείας. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βελτιώσει τις εμπειρίες διδασκαλίας και βιωματικής μάθησης μέσω εργαλείων που παρέχονται από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT) και απευθύνεται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητές της παιδαγωγικής επιστήμης.

Το 2021 το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε αποκλειστικά εξ αποστάσεως, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς από όλη την Ελλάδα να εξοικειωθούν με νέες διαδραστικές και δυναμικές μεθοδολογίες μάθησης, καθώς και καινοτόμα και εύχρηστα εργαλεία σχεδιασμού και παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν σεμινάρια ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης, προκειμένου να αντιμετωπίζουν έγκαιρα ενδεχόμενα σημάδια επαγγελματικής εξουθένωσης και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στον εκπαιδευτικό τους ρόλο.

  • Το 2021 υλοποιήθηκαν 23 κύκλοι επιμορφώσεων διάρκειας 345 ωρών, τους οποίους παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.242 εκπαιδευτικοί.
  • Το Πρόγραμμα παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα, καθώς και από την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο και τη Νότια Αφρική.
  • 33 ομιλητές και περισσότεροι από 1.400 συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στην ετήσια εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Education Evolution: Reimagining Human Connection», που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος.