ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΗ ›

Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» 2018-2019

Πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω» 2018-2019
ΕΤΟΣ
2019
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
Δεσμός

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 το πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω», στο πλαίσιο του οποίου πλήθος μαθητών είχε τη δυνατότητα να καλλιεργήσει τις αξίες του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς, μέσω καινοτόμων βιωματικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον ΔΕΣΜΟ και το Ίδρυμα Λαμπράκη, το οποίο έχει αναλάβει τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τον συντονισμό και τη διαχείριση του έργου.

 

Το «Νοιάζομαι και Δρω» εφαρμόστηκε σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και σε όλους τους τύπους σχολείων ανά την Ελλάδα και περιλάμβανε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων βιωματικής μάθησης από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Το πρόγραμμα παρείχε δωρεάν στους καθηγητές, στους μαθητές αλλά και στις οικογένειές τους υποστηρικτικό παιδαγωγικό υλικό μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος και οι δράσεις συντονίζονταν μέσα από επιμορφωτικά σεμινάρια και συνεχή δια ζώσης και εξ αποστάσεως υποστήριξη.

 

Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η εφαρμογή της βιωματικής μάθησης ως εκπαιδευτική μέθοδος. Ο συνδυασμός της θεωρητικής διδασκαλίας και των βιωματικών εμπειριών συμβάλλει καθοριστικά στην υιοθέτηση της κοινωνικής προσφοράς και του εθελοντισμού ως στάση ζωής, καθώς οι μαθητές έχουν τη χαρά και την αίσθηση της ικανότητας να επηρεάσουν θετικά το περιβάλλον τους μέσω των δράσεων που οι ίδιοι σχεδιάζουν και υλοποιούν. Παράλληλα, η συνεργατική φύση του προγράμματος προάγει την ανάπτυξη παραγωγικών συνεργειών μέσω της σύμπραξης ποικίλων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διδάσκει έμπρακτα στους μαθητές την αξία της συνεργασίας. Συνολικά, μέσω του προγράμματος, οι νέοι λαμβάνουν τα κατάλληλα ερεθίσματα και εφόδια ώστε να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες, έχοντας παράλληλα την ευκαιρία για συλλογή νέων εμπειριών και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

 

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς, μεταξύ των οποίων ήταν η προετοιμασία και μαγειρική γευμάτων και η προσφορά τους σε άπορους, η περίθαλψη αδέσποτων ζώων, η επίσκεψη σε Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων και η εμψύχωση των φιλοξενούμενων, ο καθαρισμός παραλιών και αλσών, η συνεργασία και διαπολιτισμική αλληλεπίδραση με παιδιάπρόσφυγες, η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικά προβλήματα στη γειτονιά ή την πόλη τους, η δημιουργία βιβλιοθήκης στην κοινότητα κ.ά..

 

  • 172 σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 13 περιφέρειες της χώρας και 14.152 μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατά το σχολικό έτος 2018-2019.
  • 1.167 εκπαιδευτικοί και συντονιστές επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος και ανέπτυξαν δράσεις κοινωνικής προσφοράς με 870 οργανώσεις και εταίρους.

«Η υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση έχει υπάρξει καθοριστική στην επιτυχία του προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω». Μαζί καταφέραμε να εμπνεύσουμε φέτος 14.152 μαθητές σε όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας κύματα θετικής αλλαγής! Από την παιδεία και τις αξίες που θα καλλιεργήσουμε στους μαθητές σήμερα, θα εξαρτηθεί η ποιότητα των πολιτών που θα απαρτίζουν την κοινωνία μας στο μέλλον. Γι' αυτό αφιερωνόμαστε στη δημιουργία ενεργών και υπεύθυνων πολιτών που νοιάζονται και δρουν για τα κοινά. Είμαστε όλοι υπερήφανοι, γιατί τα θετικά αποτελέσματα του «Νοιάζομαι και Δρω» αποδεικνύουν την επιτυχία του να παρασύρει εκπαιδευτικούς, μαθητές και τοπικές κοινότητες στην αλλαγή στάσης ζωής και καλλιεργεί την στροφή προς τον συνάνθρωπο μέσα από βιωματικές εθελοντικές δράσεις.»

Εκάβη Βαλλερά Διευθύντρια Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, ΔΕΣΜΟΣ