ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Υποτροφιών 2021-2022

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Υποτροφιών 2021-2022
ΕΤΟΣ
2021

Έχοντας ως βασική του επιδίωξη την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση συνεχίζει τη μακρά παράδοσή του στη χορήγηση υποτροφιών, στηρίζοντας τα όνειρα και τις προσπάθειες των φοιτητών που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέσω της υλοποίησης του ετήσιου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Υποτροφιών. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης συνεκτιμάται ένα σύνολο κριτηρίων, με ιδιαίτερη βαρύτητα να προσδίδεται στην ακαδημαϊκή επίδοση, το επίπεδο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, την εκπαιδευτική εξέλιξη και τις μελλοντικές επιδιώξεις των υποψηφίων, λαμβανομένης υπόψη της κοινωνικής και οικονομικής τους κατάστασης.

Με γνώμονα την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σύγχρονων επαγγελματικών προκλήσεων που κατά κύριο λόγο θέτει ο παγκόσμιος ψηφιακός μετασχηματισμός, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση αναπροσάρμοσε το τακτικό του Πρόγραμμα, με τη στόχευσή του να επικεντρώνεται για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2025 σε επιστημονικά πεδία του κλάδου των Επιστημών Μηχανικού και Εφαρμοσμένων Θετικών Επιστημών που άπτονται της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0.), όπως ενδεικτικά: Τεχνητή Νοημοσύνη, Επιστήμη Δεδομένων, Μηχανική Μάθηση, Ρομποτική, Κβαντική Υπολογιστική, Γλώσσες Προγραμματισμού, Κυβερνοασφάλεια, κ.ά.

  • Μέσω των προγραμμάτων υποτροφιών έχουν χρηματοδοτηθεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 2.200 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
  • Το 2021 το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση στήριξε συνολικά 61 μεταπτυχιακούς υποτρόφους που φοίτησαν στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Κατά τo ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, οι 5 πρώτες χώρες προτίμησης σπουδών των υποψηφίων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Υποτροφιών ήταν η Ολλανδία, η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία και η Δανία.