ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Οι Ουρανοί της Ερμούπολης

Οι Ουρανοί της Ερμούπολης

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα «Οι Ουρανοί της Ερμούπολης» υλοποιήθηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης από τα δύο τμήματα της Γ’ τάξης και αφορούσε στην ιστορία των οροφογραφιών στα νεοκλασικά κτήρια της Ερμούπολης. Βασικός στόχος της δραστηριότητας ήταν να έρθουν σε επαφή οι μαθητές και οι μαθήτριες με την ιστορία των κτιρίων και των οροφογραφιών, καθώς και με τον τρόπο κατασκευής τους.

Τα παιδιά γνώρισαν την τέχνη και την ιστορία της κάθε οροφογραφίας και ήρθαν σε επαφή με την τοπική κοινωνία μπαίνοντας σε ρόλο ξεναγού στην πόλη τους. Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με τη χρήση, μεταξύ άλλων, της μεθόδου της συνεργατικής γραφής και της βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Επιπρόσθετα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνέβαλε αισθητά στη βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας, αφού στο δίωρο της Ευέλικτης Ζώνης οι μαθητές και μαθήτριες είχαν κάθε φορά μια ελκυστική δραστηριότητα ή επίσκεψη.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με βοήθεια και καθοδήγηση από τους δασκάλους τους, δημιούργησαν ένα λεύκωμα με οροφογραφίες της Ερμούπολης και ένα λεξικό με άγνωστες μέχρι τότε λέξεις όπως ανθέμια, ερωτιδείς, διάκοσμος κ.λπ., οι οποίες προέκυψαν από τις διάφορες επισκέψεις τους στα νεοκλασικά κτίρια της Ερμούπολης. Η δραστηριότητα, επίσης, συνέβαλε στη βελτίωση της διδακτικής πράξης και συγκεκριμένα του γραπτού λόγου αλλά και στην αποτελεσματικότερη αποτύπωση της ιστορίας μέσω δράσεων με αντικείμενο τη θεατρική πράξη. Παράλληλα, ευαισθητοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό με την ιστορία του τόπου τους και τη διαφύλαξη της τοπικής κληρονομιάς.  

Τα παιδιά παρουσίασαν τo λεύκωμα στην Παιδική Βιβλιοθήκη Ερμούπολης και με πολλή χαρά αποδέχτηκαν την πρόταση των υπευθύνων της Βιβλιοθήκης να δανείσουν το λεύκωμα και τις ζωγραφιές με τις οροφογραφίες που είχαν δημιουργήσει, ώστε να διοργανωθεί ένα καλοκαιρινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για όλα τα παιδιά του νησιού.

  • Στη δραστηριότητα συμμετείχαν 28 μαθητές και μαθήτριες της Γ’ τάξης με την καθοδήγηση 2 εκπαιδευτικών.