ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Οι αφηγήσεις των απόντων. Ανασύνθεση του παρελθόντος του σχολείου μέσα από το αρχειακό του υλικό

Οι αφηγήσεις των απόντων. Ανασύνθεση του παρελθόντος του σχολείου μέσα από το αρχειακό του υλικό

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα οδήγησε τους μαθητές σε μια περιπέτεια ανακάλυψης της ιστορίας του σχολείου και του τόπου τους, μέσα από τη διερεύνηση και καταγραφή σε μία βάση δεδομένων των μαθητολογίων τεσσάρων σχολικών ετών (1921 – 1925) του Σχολείου Αρρένων, που σήμερα αντιστοιχεί στο σύγχρονο διδακτήριο. Κατασκευάστηκε μία Βάση Δεδομένων με τα ακόλουθα πεδία: Αριθμός Μητρώου - Όνομα και Επώνυμο – Ηλικία - Τάξη - Επάγγελμα Πατρός - Βαθμός στην Ελληνική Γλώσσα - Γενικός Βαθμός, Απουσίες και Πατρίδα. Καταγράφηκαν σταδιακά, από δεκαμελείς ομάδες που εναλλάσσονταν, συνολικά 1.253 μαθητές. Οι μαθητές συζήτησαν και έβγαλαν συμπεράσματα για τις πατρίδες από τις οποίες προήλθαν οι τότε πρόσφυγες, τα επαγγέλματα της εποχής, τη φοίτηση και τη σχολική ζωή, τις ηλικιακές κατανομές και τα ορφανά παιδιά, ενώ παρατήρησαν την εξέλιξη αυτών των στοιχείων στο διάστημα της τετραετίας που μελέτησαν.

Παράλληλα, αναζήτησαν πληροφορίες για τις πατρίδες που προήρθαν οι πρόσφυγες, τις προσδιόρισαν γεωγραφικά, ενώ κατέγραψαν τους τρόπους με τους οποίους εκδιώχθηκε ο ελληνισμός απ’ αυτές. Πληροφοριακό υλικό αναζήτησαν και για τα επαγγέλματα της εποχής, το οποίο αξιοποίησαν για να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων που αντικαθίστανται από τις συνθήκες και τις ανάγκες που αλλάζουν  στον χρόνο. Αξιοποιώντας το πληροφοριακό υλικό, καθώς και φωτογραφίες της εποχής προσπάθησαν να ανασυνθέσουν το παρελθόν αφηγούμενοι «καθημερινές ιστορίες» τόσο «μαθητών» του σχολείου, όσο και «προσφύγων» που έφτασαν στην περιοχή  στις αρχές του αιώνα και την προσπάθειά τους να ριζώσουν σ’ αυτήν. Τέλος, η συζήτηση επεκτάθηκε και στη σύγχρονη πραγματικότητα, συνδέοντας το παρελθόν με τα βιώματα του παρόντος, που αφορούν στο σύγχρονο προσφυγικό και μεταναστευτικό πρόβλημα μέσα από τις πρόσφατες εικόνες των προσφύγων, που καταφεύγουν στην Ευρώπη. Τα διαγράμματα, τα συμπεράσματα και τα κείμενα αποτυπώθηκαν στην ιστοσελίδα και αποτελούν την προσφορά του σχολείου στην τοπική κοινωνία. 

  • Συνολικά έλαβαν μέρος στη δραστηριότητα 70 μαθητές και μαθήτριες.