ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Μεταγονιδιωματική ανάλυση του οικοσυστήματος της Φέτας και απομόνωση των πρώτων μικροβιακών συστημάτων από το περιβάλλον αυτό

Μεταγονιδιωματική ανάλυση του οικοσυστήματος της Φέτας και απομόνωση των πρώτων μικροβιακών συστημάτων από το περιβάλλον αυτό

Η Φέτα είναι η ναυαρχίδα των ελληνικών τυριών με αναμφισβήτητη σημασία για την Ελληνική οικονομία. Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της Φέτας επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τις εναρκτήριες/μη εναρκτήριες καλλιέργειες που συμμετέχουν στη διαδικασία της ζύμωσης κατά την ωρίμανση των τυριών.

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί:

  1. στην απομόνωση μικροβιακών συστημάτων από δείγματα Φέτας υψηλής ποιότητας και
  2. στον χαρακτηρισμό του ολικού οικοσυστήματος της Φέτας με την εφαρμογή σύγχρονης μεταγονιδιωματικής.

Έμφαση θα δοθεί στη σύγκριση των μικροβιακών συστημάτων Φέτας που παράγεται σε βιομηχανική κλίμακα ή σε νοικοκυριά. Τα δείγματα θα αναλυθούν με 16S rRNA και «τυφλή» μεταγονιδιωματική βάσει τεχνικών αλληλούχησης υψηλής απόδοσης. Η μελέτη αυτή θα οδηγήσει σε νέα δεδομένα που αφορούν στη μικροχλωρίδα της Φέτας, αλλά και στον καθορισμό της δεξαμενής γονιδίων των μικροοργανισμών που περιέχει. Οι πληροφορίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τη διαλεύκανση της ανάπτυξης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών της Φέτας και θα οδηγήσουν στον αποτελεσματικότερο έλεγχο της ποιότητάς της.