ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Κρύωσαν ποτέ οι δώδεκα αρχαίοι Θεοί του Ολύμπου; Εξιχνιάζοντας την ιστορία των παγετώνων στον Όλυμπο κατά το Ολόκαινο

Κρύωσαν ποτέ οι δώδεκα αρχαίοι Θεοί του Ολύμπου; Εξιχνιάζοντας την ιστορία των παγετώνων στον Όλυμπο κατά το Ολόκαινο
ΕΤΟΣ
2015
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ανεξάρτητη Ομάδα

Είναι κοινά παραδεκτό ότι κατά το Ολόκαινο δεν υπήρχαν παγετώνες στα Ελληνικά βουνά. Σύγχρονες παρατηρήσεις από τον Όλυμπο, το ψηλότερο βουνό της Ελλάδας με την κορυφή του στα 2918m a.s.l. η οποία απέχει μόλις 17km από το Αιγαίο Πέλαγος, μαρτυρούν την ύπαρξη μόνιμων πεδίων χιονιού σε υψόμετρα μέχρι και 2200m a.s.l., ενισχύοντας την πιθανότητα ύπαρξης μικρών παγετώνων στον Όλυμπο κατά το Ολόκαινο. Η άποψη αυτή πλαισιώνεται από την ύπαρξη σχετικά ‘νέων’ μοραινικών συστημάτων στα Μεγάλα Καζάνια και στο Θρόνο του Δία. Το ερώτημα ύπαρξης παγετώνων στον Όλυμπο κατά το Ολόκαινο αποτελεί το θέμα της παρούσας μελέτης. Για την απάντηση αυτού σχεδιάζεται να χρονολογηθούν οι μοραίνες στα Μεγάλα Καζάνια και το Θρόνο του Δία με τη μέθοδο της έκθεσης (36Cl), να περιγραφεί αναλυτικά η στρωματογραφία πυρήνων αργιλικού υλικού από το Οροπέδιο των Μουσών. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων θα συντελέσουν στον ακριβή προσδιορισμό της ιστορίας των παγετώνων στον Όλυμπο κατά το Ολόκαινο.