ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου και δημοσιοποίηση του υλικού

Ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου και δημοσιοποίηση του υλικού

Η Αναγνωστική Εταιρία Κερκύρας ιδρύθηκε το 1836 από μια ομάδα δεκατεσσάρων νέων. Πρότυπό της υπήρξε η ομώνυμη Εταιρεία της Γενεύης (Societé de Lecture de Genève). Διαθέτει πλούσια συλλογή βιβλίων, χαρτών, χαρακτικών, πινάκων, επίπλων και αρχείων.

Η Εταιρεία διαθέτει εφημερίδες και χάρτες που, λόγω μεγέθους, είδους και παλαιότητας, έχουν καταστεί πλέον μη προσβάσιμα καθώς η φθορά στην οποία υποβάλλονται από τη χρήση τους είναι μη αναστρέψιμη. Μόνη διέξοδος είναι η ψηφιοποίηση του υλικού ώστε τα τεκμήρια να μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ερευνητές και μέσω διαδικτύου. Για τον λόγο αυτόν έχει γίνει επαφή με το παράρτημα του Πανεπιστημίου Harvard στο Ναύπλιο για παραχωρήσουν τον σχετικό εξοπλισμό.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση μέσω του προγράμματος για την ενίσχυση των Επιστημονικών Εταιρειών χρηματοδοτεί την ψηφιοποίηση μέρους του αρχείου και με την ολοκλήρωση του έργου θα δοθεί η δυνατότητα αξιοποίησης μεγάλου αριθμού πληροφοριών από τις εφημερίδες, καθώς και η δυνατότητα μελέτης αυτών από ερευνητές τόσο εντός του Αναγνωστηρίου όσο και μέσω διαδικτύου. Στον τομέα των χαρτών θα καταστεί δυνατή η μελέτη από ειδικούς ερευνητές.