ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Ίδρυση και λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ολυμπιακών Σπουδών

Ίδρυση και λειτουργία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ολυμπιακών Σπουδών

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν μεγάλο τμήμα της χώρας τον Αύγουστο του 2007 οδήγησαν το Ίδρυμα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Είναι Καθήκον Μας», βασικοί άξονες του οποίου ήταν αφενός η αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών, αφετέρου η πρόληψη ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων δράσεων το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και η Eurobank EFG χρηματοδότησαν την ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας με τίτλο «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» για τα τρία πρώτα έτη λειτουργίας του.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο mini site του προγράμματος.