ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Εργασιακή Ενδυνάμωση Ατόμων από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

Εργασιακή Ενδυνάμωση Ατόμων από Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες
ΕΤΟΣ
2021
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ODYSSEA 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε εντός του 2021 το ολιστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης σε οριζόντιες δεξιότητες για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που σχεδιάζεται και υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Odyssea. Μέσω της χρηματοδότησης του Ιδρύματος καλύφθηκαν οι αμοιβές απασχόλησης πέντε εξειδικευμένων επαγγελματιών της οργάνωσης Odyssea, οι οποίοι ανέλαβαν την έρευνα και την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων ψυχομετρικών εργαλείων αποτύπωσης οριζόντων δεξιοτήτων, την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων soft skills και την αξιολόγηση του αντίκτυπού τους. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη και αποτελεσματική αναγνώριση και καταγραφή των δυνατοτήτων και των επαγγελματικών προτιμήσεων των συμμετεχόντων, καθώς και η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και των επικοινωνιακών και ψηφιακών δεξιοτήτων τους, προκειμένου να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε ευκαιρίες απασχόλησης.

  • 200 άτομα συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά εργαστήρια οριζόντιων δεξιοτήτων.
  • 4 τεστ με χρήση ψυχομετρικών ερωτηματολογίων και 3 ψυχομετρικά τεστ με χρήση παιχνιδιών αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του προγράμματος από 120 συμμετέχοντες.

Δείτε το βίντεο εδώ.