ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ›

Ερευνητικό Πρόγραμμα ECITO

Ερευνητικό Πρόγραμμα ECITO

Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής του, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση δίνει έμφαση στην ενίσχυση καινοτόμων πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ανεύρεση βιώσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ίδρυμα υποστήριξε την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον ιστό της Παλαιάς Πόλης των Χανίων», το οποίο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2022. Στόχος του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την αυξανόμενη επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην πόλη των Χανίων, μέσω της ανάπτυξης ενός ευχάριστου ψηφιακού εργαλείου που οπτικοποιεί το ιστορικό λιμάνι και αποτυπώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην πόλη. Αφότου αρχικά πραγματοποιήθηκε μοντελοποίηση βάσει των παράκτιων δεδομένων, στη συνέχεια μέσω της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας (AR) δημιουργήθηκε μια διαδραστική εφαρμογή με ειδικό λογισμικό που προσομοιώνει την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας στο λιμάνι της παλαιάς πόλης των Χανίων και απεικονίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτό.

  • To 65,8% των ακτών της Κρήτης βρίσκεται υπό διάβρωση.
  • Το Πρόγραμμα αναμένεται να ωφελήσει τους πολίτες του Δήμου Χανίων, τις αρχαιολογικές υπηρεσίες, την ερευνητική, μαθητική και διδακτική κοινότητα, καθώς και τις τοπικές επιχειρήσεις.
  • Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, παρουσιάστηκαν 2 ερευνητικές εργασίες, ενώ η Συντονίστρια του Προγράμματος συμμετείχε ως ομιλήτρια σε συνέδριο σχετικά με την κλιματική αλλαγή, την τεχνητή νοημοσύνη και την πολιτιστική κληρονομιά.

 

«Το έργο επικεντρώνεται στην υλοποίηση διαδραστικής απεικόνισης της εκτιμώμενης μελλοντικής ανόδου της στάθμης της θάλασσας στην παράκτια περιοχή της παλιάς πόλης των Χανίων με τη χρήση της τεχνολογίας επαυξημένης πραγματικότητας. Συγκεκριμένα, οπτικοποιούνται διάφορα σενάρια ανόδου της στάθμης της θάλασσας σταδιακά μέχρι το έτος 2100, ενώ ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ αυτών των σεναρίων, να ελέγξει το εύρος του έτους και να ενεργοποιήσει τρισδιάστατες προσομοιώσεις νερού σε διαφορετικές θέσεις, ώστε να παρατηρήσει τις επιπτώσεις της ανόδου της στάθμης της θάλασσας στη θέση που βρίσκεται και σε πραγματικό χρόνο. Μέσω του Προγράμματος τα επιστημονικά δεδομένα μεταδίδονται στο ευρύ κοινό με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα, παρέχοντας μια καθηλωτική εμπειρία για την κατανόηση και αξιολόγηση των μελλοντικών περιβαλλοντικών αλλαγών.»


Δρ Δωρίνα Μουλλού
Αρχαιολόγος 

«Το Πρόγραμμα έχει μια καθοριστική συμβολή στην τοπική κοινωνία των Χανίων, διότι την ενημερώνει για μία πιθανή αρνητική εξέλιξη στην περιοχή μέσω πραγματικών δεδομένων και με τη δημιουργία σεναρίων για την αύξηση της στάθμης της θάλασσας. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα που πρέπει να αντιληφθεί ο κάθε πολίτης, ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι κάτι μακρινό και θεωρητικό, αλλά αγγίζει τον καθένα μας. Ο τρόπος παρουσίασης είναι άμεσα αντιληπτός από όλους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εκπαιδεύσει και να ενημερώσει παιδιά και ενήλικες για τις μεταβολές της παράκτιας περιοχής στο άμεσο και έμμεσο μέλλον.»

Δρ Λεμονιά Ράγια
Επιστημονική Υπεύθυνη & Συντονίστρια,
Ερευνητικό Πρόγραμμα ECITO