ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ›

Ερευνητικά Προγράμματα και Δράσεις 2022

Ερευνητικά Προγράμματα και Δράσεις 2022

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε και το 2022 τη λειτουργία και το πολυσχιδές έργο του Κέντρου Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (ΚΕΑΕ), στόχος του οποίου είναι ενίσχυση και η χρηματοδότηση της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, προκειμένου να αποτελέσει εφαλτήριο για τους νέους επιστήμονες που προετοιμάζουν δικά τους ερευνητικά εγχειρήματα. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το ΚΕΑΕ διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια και συναντήσεις με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου επιστημόνων που, με σημείο αναφοράς το ΚΕΑΕ, θα προάγουν την εξωστρέφεια και περαιτέρω διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών τους τόσο προς την επιστημονική κοινότητα, όσο και προς το ευρύ κοινό.

Το 2022, με χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, συνεχίστηκε η ανάπτυξη της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΚΕΑΕ, ενός καινοτόμου εκδοτικού εγχειρήματος του ΚΕΑΕ σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η υποδομή της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης ΚΕΑΕ μεταφέρθηκε σε νέο διακομιστή του ΕΚΤ, διατηρώντας το υλικό ταξινομημένο και διασυνδεδεμένο με το αποθετήριό του. Παράλληλα, το ερευνητικό πρόγραμμα «Ψηφιακό Αρχείο 1821» εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο υλικό από συνεργασίες με πανεπιστήμια, αρχεία και ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σημαντικά είναι και τα ψηφιακά εκθέματα του Ψηφιακού Αρχείου 1821 που εξιστορούν με τρόπο σύγχρονο και εύληπτο ενδιαφέρουσες όψεις της Ελληνικής Επανάστασης, δημιουργώντας σενάρια χρήσης του υλικού που διασυνδέεται στο Αρχείο. Επιπλέον, με στόχο να μελετηθεί η πρακτική της συμμετοχής στους κλάδους της Δημόσιας και Ψηφιακής Ιστορίας, το ΚΕΑΕ συνεργάστηκε με το Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, υλοποιώντας μία Πρότυπη Δράση Πληθοπορισμού, όπου το ευρύ κοινό έχει τη δυνατότητα να προσθέσει στο γενικό αφήγημα της Ελληνικής Επανάστασης ένα κομμάτι από την προσωπική του ιστορία, την ιστορία της οικογένειάς του ή του τόπου του.

Τέλος, το ΚΕΑΕ, με στόχο να διευκολύνει τους νέους ερευνητές παρέχοντάς τους έναν χώρο επικοινωνίας, δικτύωσης, στήριξης και πλαισίωσης των ερευνητικών τους δράσεων, καθιέρωσε τον νέο θεσμό του «Ακαδημαϊκού Συνεργάτη», μέσω του οποίου οι ερευνητές θα εντάσσονται στο ΚΕΑΕ και θα λαμβάνουν επιστημονική καθοδήγηση, πρακτική και τεχνική υποστήριξη, καθώς και οικονομική ενίσχυση για το διάστημα της συγκρότησης της πρότασης που σκοπεύουν να καταθέσουν. Σκοπός του νέου αυτού θεσμού είναι η δημιουργία μίας κοινότητας που θα μοιράζεται κοινούς στόχους, θα ανταλλάσσει ιδέες και θα αναπτύσσει δράσεις με όρους αμοιβαίας αλληλοϋποστήριξης και συνεργατικότητας.

  • 47 αιτήσεις υπεβλήθησαν το 2022 στο πλαίσιο της 1ης Δημόσιας Πρόσκλησης, ενώ 7 ερευνητές συμβλήθηκαν με το ΚΕΑΕ ως Ακαδημαϊκοί Συνεργάτες.

 

«Η καθιέρωση του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συνεργάτη από το ΚΕΑΕ είναι μια ιδιαίτερα προωθητική πρωτοβουλία για νέους ερευνητές κι ερευνήτριες, που επιχειρούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και εγχώριους φορείς και προγράμματα. Η στήριξη που λαμβάνουμε, όσο προετοιμάζουμε τις ερευνητικές προτάσεις μας, δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και ψυχολογική. Γίνεται συστηματική προσπάθεια να λάβουμε ακριβή ενημέρωση και τεχνογνωσία και να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα ερευνητικά δίκτυα, ώστε να αυξηθούν σημαντικά οι πιθανότητες επιτυχίας, συμβάλλοντας έτσι σε μια συνολικά αρτιότερη ακαδημαϊκή πορεία.»

Δρ Κλεονίκη Αλεξοπούλου
Ακαδημαϊκή Συνεργάτις,
Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες 

«Ο θεσμός του Ακαδημαϊκού Συνεργάτη βασίζεται στην αμοιβαία υποστήριξη, μία από τις βασικές αρχές των Κοινών. Φιλοδοξούμε, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, οι νεότεροι να βοηθηθούν από τις εμπειρίες, τη γνώση και τη στήριξη των παλαιότερων.»

Δρ Άντα Διάλλα
Καθηγήτρια, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Πρόεδρος Δ.Σ., Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες