ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Επιστημονική εκλαϊκευση στον ελληνικό 19o αιώνα μέσα από τα παιδικά και νεανικά περιοδικά της εποχής

Επιστημονική εκλαϊκευση στον ελληνικό 19<sup>o</sup> αιώνα μέσα από τα παιδικά και νεανικά περιοδικά της εποχής

Η προτεινόμενη μελέτη θα προσπαθήσει για πρώτη φορά στην ελληνική περίπτωση να διερευνήσει τις προσπάθειες  για επιστημονική εκλαΐκευση κατά το διάστημα εκείνο που καλύπτει τον 19ο αιώνα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους και ειδικότερα την επιστημονική εκλαΐκευση που στοχεύει στο παιδικό και νεανικό κοινό. Στόχος μας είναι τα πορίσματα της πρωτογενούς έρευνας να συνδεθούν με την εξέταση του κατά πόσο αυτή η τάση συνδέεται με τις ανάγκες της αναδυόμενης αστικής τάξης  στο νεοσύστατο κράτος για εξειδικευμένους επιστήμονες.

Παράλληλα θα γίνει και μία συγκριτική μελέτη των ευρημάτων της έρευνας για τον ελληνικό χώρο με τα πορίσματα αντίστοιχων ερευνών που αφορούν άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ακόμα το πρωτογενές υλικό της έρευνας, από σπάνια και δυσπρόσιτα περιοδικά, θα αποδελτιωθεί και θα καταχωρισθεί σε βάση δεδομένων ανοικτής πρόσβασης, η οποία θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ώστε τα σχετικά στοιχεία να είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Τα συμπεράσματα της έρευνας θα καταγραφούν σε ειδική μελέτη  και θα παρουσιαστούν σε διεθνές συνέδριο.