ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Επιγενετική ρύθμιση της παθοφυσιολογίας στελεχιαίων κυττάρων του εντέρου στη μύγα Drosophila melanogaster: σύνδεση με την φλεγμονή και την καρκινική εξαλλαγή

Επιγενετική ρύθμιση της παθοφυσιολογίας στελεχιαίων κυττάρων του εντέρου στη μύγα Drosophila melanogaster: σύνδεση με την φλεγμονή και την καρκινική εξαλλαγή

Ο φλεγμονο-επαγόμενος καρκίνος του εντέρου αποτελεί ένα κλασσικό παράδειγμα χρόνιας φλεγμονής που προδιαθέτει στην ανάπτυξη κακοήθειας. περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες επιδρούν μέσω Βασιζόμενοι στη Drosophila melanogaster ως in vivo πειραματικό μοντέλο σχεδιάζουμε  να προσδιορίσουμε για πρώτη φορά την ιστοειδική συμβολή των επιγενετικών τροποποιήσεων στην επαγόμενη βλάβη του επιθηλιακού εντερικού ιστού της μύγας και κατ’ επέκταση στην αναγεννητική διαίρεση των εντερικών βλαστικών κυττάρων, με απώτερο στόχο την κατανόηση της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων στη χρόνια φλεγμονή και τον καρκίνο.