ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Ενυδρειοπονικά Συστήματα Καλλιέργειας

Ενυδρειοπονικά Συστήματα Καλλιέργειας

Γενικός σκοπός της εκπαιδευτικής δραστηριότητας «Ενυδρειοπονικά Συστήματα Καλλιέργειας», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαθαίνουμε Παρέα», ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά την περιβαλλοντική, διατροφική και οικονομική αξία των ενυδρειοπονικών συστημάτων καλλιέργειας, να εξοικειωθούν με τη φροντίδα και τη συντήρησή τους, να βιώσουν τη χαρά της αγροτικής παραγωγής και να λάβουν μέρος ενεργά σε δράσεις ενημέρωσης της τοπικής κοινότητας σε ζητήματα που αφορούν στη διαφύλαξη των οικοσυστημάτων και τις εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειας.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίστηκε στην πολύχρονη εμπειρία της λειτουργίας και συντήρησης ενός μικρού ενυδρειοπονικού συστήματος, το οποίο ήταν εγκαταστημένο σε έναν εσωτερικό χώρο του σχολείου. Το ενυδρειοπονικό σύστημα μετεγκαταστάθηκε σε εξωτερικό χώρο θερμοκηπίου, ώστε να επιτευχθεί φυτική παραγωγή, να είναι περισσότερο ευρύχωρο και πιο εύκολα προσβάσιμο σε μαθητές και επισκέπτες. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος δημιουργήθηκε ένα πλήρως λειτουργικό ενυδρειοπονικό σύστημα, ανοιχτό στην κοινωνία, το οποίο αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς στις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με την επεξεργασία εννοιών όπως η αειφορική παραγωγή, η βιο-οικονομία και η βιολογική γεωργία.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα παρουσιάστηκε στο ευρύτερο κοινό κατά τη διάρκεια του 7ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ραφήνας – Πικερμίου στις 5-6 Μαΐου 2018. Μαθητές και μαθήτριες ξεναγούσαν τους επισκέπτες στο περίπτερο του σχολείου, όπου παρουσίαζαν αναλυτικά τα οφέλη και τη λειτουργία των ενυδρειοπονικών συστημάτων και απαντούσαν σε ερωτήσεις.

  • Στη δραστηριότητα έλαβαν μέρος 85 μαθητές και μαθήτριες της Δ΄ και Ε΄ τάξης του σχολείου.