ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ›

Εναρκτήριο Επιστημονικό Συμπόσιο

Εναρκτήριο Επιστημονικό Συμπόσιο

Τον Ιούλιο του 2022 πραγματοποιήθηκε το εναρκτήριο Συμπόσιο με τίτλο «Γέφυρες στην Εκπαίδευση, την Επιστήμη και την Καινοτομία» του Ελληνικού Ινστιτούτου Προηγμένων Μελετών (HIAS) στο Ίδρυμα Ευγενίδου, με τη συμμετοχή κορυφαίων ερευνητών και διακεκριμένων επιστημόνων από την Ελλάδα και τη διασπορά, οι οποίοι συζήτησαν για θεματικές και δράσεις σχετιζόμενες με το STEM. Στόχος του Συμποσίου, που υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Ιδρύματος Ευγενίδου, ήταν η δημιουργία ενός πεδίου συνάντησης της επιστήμης με την κοινωνία, η δικτύωση και συνεργασία της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της Ελλάδας με τη διασπορά, και η προώθηση της εγχώριας έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο του Συμποσίου, διερευνήθηκε ο ρόλος της μηχανικής για την επίλυση κοινωνικών προκλήσεων, παρουσιάστηκαν οι νέες τάσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, επισημάνθηκε η σημασία της έγκαιρης εκπαίδευσης των μαθητών στην καινοτομία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αποστροφή προς το ρίσκο που παρατηρείται στους νέους ερευνητές, συζητήθηκαν τα κίνητρα διασύνδεσης μεταξύ βιομηχανίας, Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημίων για τη μεταφορά τεχνογνωσίας, και υπογραμμίστηκε η άμεση ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης.

  • 200 άτομα παρακολούθησαν το Συμπόσιο, το οποίο διαρθρώθηκε σε 4 ενότητες: Εκπαίδευση στη Μηχανική και τις Φυσικές Επιστήμες, Ενέργεια και Κλίμα – Περιβάλλον και Θάλασσα, Τεχνητή Νοημοσύνη και Πληροφορική, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα.

 

«Η συμβολή του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση ήταν σημαντική όχι μόνο γιατί κάλυψε λειτουργικά έξοδα του Συμποσίου, αλλά και γιατί έδειξε τη διάθεση ενός διακεκριμένου Ιδρύματος να στηρίξει το δύσκολο εγχείρημα του HIAS. Έχει μεγάλη σημασία να διαπιστώνουν οι Έλληνες επιστήμονες της διασποράς, αλλά και οι νέοι Έλληνες επιστήμονες τη συστράτευση των ελληνικών κοινωφελών ιδρυμάτων στην οικοδόμηση γεφυρών συνεργασίας.»

Καθ. Ανδρέας Γ. Μπουντουβής

Πρύτανης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Μέλος Δ.Σ., Ελληνικό Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών