ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Εκπαιδευτική Δράση «ΣΚΟΝΑΚΙ»

Εκπαιδευτική Δράση «ΣΚΟΝΑΚΙ»
ΕΤΟΣ
2020
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ
ΑΜΚΕ ΔΙΑ-ΛΟΓΟΥ

Έχοντας ως στόχο να συμβάλει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε κατά το 2020 την εκπαιδευτική δράση «ΣΚΟΝΑΚΙ», που υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΔΙΑ-ΛΟΓΟΥ. Η ΑΜΚΕ ΔΙΑ-ΛΟΓΟΥ έχει ως σκοπό την καλλιέργεια της νεοελληνικής γλώσσας σε όλο το διαχρονικό και συγχρονικό της εύρος, καθώς και τη διατήρηση και διάδοσή της σε όλη την επικράτεια μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, μεταξύ άλλων, η ΑΜΚΕ ΔΙΑ-ΛΟΓΟΥ υλοποιεί από το 2017 την εκπαιδευτική δράση «ΣΚΟΝΑΚΙ», μέσω της οποίας, με τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ως εκπαιδευτικό εργαλείο, δημιουργείται διδακτικό υλικό αρχαίων και νέων Ελληνικών για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το «ΣΚΟΝΑΚΙ» αποτελεί την πρώτη –σε πανελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο–, δωρεάν προσβάσιμη συλλογή ψηφιακού υλικού για την ελληνική γλώσσα, προσφέροντας έναν πρωτότυπο και καινοτόμο διαδικτυακό τρόπο διδασκαλίας και συμβάλλοντας στη βελτίωση εν γένει της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Μέσω σύντομων βίντεο, που περιέχουν απλούς και κατανοητούς κανόνες γραμματικής και συντακτικού η εκμάθηση των αρχαίων και νέων Ελληνικών γίνεται πιο ελκυστική, πιο σύγχρονη και πιο διαδραστική.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση υποστήριξε την υλοποίηση της δράσης το 2020, καλύπτοντας το κόστος σχεδιασμού και παραγωγής του ψηφιακού υλικού που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον εμπλουτισμό της υπάρχουσας συλλογής. Η δράση έχει αγκαλιαστεί τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς), όσο και από το ευρύ κοινό και συγκεκριμένα όλους εκείνους που χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην καθημερινή τους επικοινωνία και επιθυμούν να βελτιώσουν το επίπεδο γνώσης και χρήσης της.

  • 17 εκπαιδευτικά βίντεο υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δράσης με την υποστήριξη του Ιδρύματος.
  • Περισσότερα από 89.000 άτομα ακολουθούν τη σελίδα της δράσης «ΣΚΟΝΑΚΙ» στο Facebook και παρακολουθούν τα εκπαιδευτικά βίντεο που αναρτά.

«Η προώθηση της δράσης ‘ΣΚΟΝΑΚΙ’ (skonakivideos) ξεκίνησε δωρεάν μέσω του Facebook, παρέχοντας μία εξαιρετική ευκαιρία στο ευρύ κοινό να έρθει σε επαφή για πρώτη φορά διαδικτυακά με τη διαχρονική μετεξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Σπουδαίος και καθοριστικός παράγοντας για τη συνέχιση της δράσης στάθηκε η αγαστή συνεργασία και χρηματοδότηση από το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση που πραγματοποιήθηκε το 2020. Χάρη σε αυτή σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, με τη μορφή εκπαιδευτικών βίντεο, 17 νέες οπτικοποιημένες εκπαιδευτικές ενότητες, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο Facebook από τον Απρίλιο έως τον Νοέμβριο του 2020, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 180.000 προβολές με ισοδύναμο χρόνο θέασης 12.000 ωρών.»

Γιάννης Τρυφιάτης

Δρ. Παιδαγωγικής & Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαιδευτικός, Δημιουργός Δράσης «ΣΚΟΝΑΚΙ» (skonakivideos), ΔΙΑ-ΛΟΓΟΥ