ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Από τη Γη στη Σελήνη. Σχεδιάζοντας ένα ταξίδι στο Διάστημα

Από τη Γη στη Σελήνη. Σχεδιάζοντας ένα ταξίδι στο Διάστημα

Σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν να εξοικειωθούν οι μαθήτριες και μαθητές με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης, τις έννοιες της φυσικής και τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες STEM με θέμα ένα ταξίδι στο Διάστημα. Η δραστηριότητα χωρίστηκε σε 5 φάσεις, όπου μεταξύ άλλων, δημιούργησαν μία ταινία για την εξέλιξη του Σύμπαντος και κατασκεύασαν μία μακέτα και μία προσομοίωση της Μεγάλης Έκρηξης χρησιμοποιώντας τον μικροελεγκτή Arduino. Σε επόμενη φάση της δραστηριότητας, γνώρισαν τις διαστημικές αποστολές στη Σελήνη, κατασκεύασαν ρομποτικούς βραχίονες και διαστημοσυσκευές με απλά υλικά και σχεδίασαν και κατασκεύασαν πυραύλους με λογισμικό τρισδιάσταστης σχεδίασης και τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Οι μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν τα ψηφιακά έργα του προγράμματος στο 8ο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας. Επίσης, διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση στνο χώρο του σχολείου, όπου είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν όλα τα έργα τους σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Για την υλοποίηση της δράσης εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική και η διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας. Για την υποστήριξη του μαθήματος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η διαδικτυακή πλατφόρμα διερευνητικής μάθησης GoLab. Δημιουργηθήκαν από τις εκπαιδευτικούς κατάλληλοι χώροι ηλεκτρονικής μάθησης, ακολουθώντας για κάθε δραστηριότητα τα στάδια διερευνητικής μάθησης, δηλαδή Προσανατολισμός, Διατύπωση Υποθέσεων, Ανακάλυψη, Συμπέρασμα, Συζήτηση.    

Οι δραστηριότητες του προγράμματος και η πορεία υλοποίησης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του σχολείου.

  • 48 μαθητές και μαθήτριες της Στ’ τάξης συμμετείχαν στη δραστηριότητα