ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ›

Ανάπτυξη μιας πλήρους και επικυρωμένης μεθόδου για τον προσδιορισμό των πολυφαινολών του ελαιολάδου που σχετίζονται με τον ισχυρισμό υγείας του Ευρωπαϊκού κανονισμού 432/2012

Ανάπτυξη μιας πλήρους και επικυρωμένης μεθόδου για τον προσδιορισμό των πολυφαινολών του ελαιολάδου που σχετίζονται με τον ισχυρισμό υγείας του Ευρωπαϊκού κανονισμού 432/2012

Ο κανονισμός 432/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον ισχυρισμό υγείας του ελαιολάδου δίνει τη δυνατότητα σε ένα σημαντικό αριθμό ελαιολάδων να φέρουν ισχυρισμό υγείας και έτσι να αποκτήσουν πολύ μεγαλύτερη αξία. Ως τώρα δεν υπάρχει κάποια πλήρης και επίσημα αναγνωρισμένη μέθοδος για την μέτρηση των συστατικών που ορίζει ο κανονισμός. Η ερευνητική μας ομάδα έχει αναπτύξει μια πρωτότυπη μέθοδο που βασίζεται στη φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού και η οποία επιτυγχάνει άμεση και ταχεία μέτρηση. Η μέθοδος μας προσδιορίζει ως τώρα τα τέσσερα βασικότερα συστατικά αλλά με βεβαιότητα μπορεί να επεκταθεί ώστε να προσδιορίζει όλα τα συστατικά και έτσι να γίνει η πληρέστερη και πιο αξιόπιστη μέθοδος. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με το κέντρο ελαιολάδου του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια μας δίνεται η δυνατότητα να βελτιστοποίησουμε και να ολοκληρώσουμε τη μέθοδο και να την επικυρώσουμε σε δυο διαφορετικά εργαστήρια ώστε να εξελιχθεί σε μέθοδο αναφοράς που θα μπορούσε να υιοθετηθεί από τους διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.