ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ ›

Δημόσια Πρόσκληση Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Υποτροφιών | Ίδρυμα Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση

Δημόσια Πρόσκληση Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Υποτροφιών | Ίδρυμα Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
16 Σεπ. 10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το Ίδρυμα Υποτροφιών Ηλείων Ιωάννη Σ. Λάτση γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 προτίθεται να χορηγήσει τριάντα (30) νέες προπτυχιακές υποτροφίες και τρεις (3) νέες μεταπτυχιακές υποτροφίες για σπουδές σε ελληνικά Α.Ε.Ι. Συγκεκριμένα θα χορηγήσει:


ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

  • Είκοσι οκτώ (28) υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές που κατάγονται από τον νομό Ηλείας και, κατά προτίμηση, αποφοίτησαν από Λύκεια του νομού, με κύριο κριτήριο τα μόρια εισαγωγής τους, καθώς και βάσει οικονομικών, κοινωνικών και λοιπών κριτηρίων, τα οποία έχει προσδιορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.
  • Δύο (2) υποτροφίες σε δευτεροετείς φοιτητές ή φοιτητές επομένων ετών, που κατάγονται από τον νομό Ηλείας και, κατά προτίμηση, αποφοίτησαν από Λύκεια του νομού, οι οποίοι δεν είχαν επιλεγεί ως υπότροφοι του Ιδρύματος από το πρώτο έτος σπουδών τους, έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 8,5 κατά τα περασμένα ακαδημαϊκά έτη και δεν οφείλουν μαθήματα.


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

  • Τρεις (3) υποτροφίες σε αποφοιτήσαντες υποτρόφους του Ιδρύματος με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον οκτώ (8).


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Οι αιτήσεις για τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές υποτροφίες, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2010 στη Γραμματεία του Ιδρύματος (Ξενίας 4, 145 62 Κηφισιά).

Για αναλυτικότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.latsis-scholarships.gr ή να επικοινωνήσουν απ’ ευθείας με τη Γραμματεία στα τηλέφωνα: 210-80.10.331, 210-80.10.540 ή με e-mail στη διεύθυνση: [email protected].


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ